Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

Forord

På styremøtet i Norsk barnelegeforening i januar 2020 ble det vedtatt at UNN sin Metodebok i Nyfødtmedisin (6. utgave 2019) skulle danne grunnlaget for en nasjonal veileder i Nyfødtmedisin. Denne metodeboka var i forkant allerede mye i bruk på nyfødtavdelinger i Norge. Interessegruppen i nyfødtmedisin (IGN) gikk i løpet av 2020 gjennom det faglige innholdet, og det ble gjort en del justeringer for at innholdet skulle tilpasses et «nasjonalt» format. I januar 2021 ble Veileder i nyfødtmedisin lansert på Helsebibliotekets plattform, i samme format som Veileder i akutt pediatri og Veileder i generell pediatri.

I etterkant har en redaksjonsgruppe sammen med IGN jobbet med en rekke videre oppdateringer. Det er og har hele tiden vært et sterkt ønske om å inkludere et bredt utvalg av forfattere/bidragsytere fra alle nyfødtavdelinger i Norge. Målet er å dekke de vanligste tilstander man møter innen nyfødtmedisin samt å gi praktisk veiledning på en del områder som ikke alltid er så lett å finne i vanlige lærebøker. Alle tilstander vil naturligvis ikke være dekket. Nyfødtmedisin er et fagområde der det ofte finnes flere og antagelig likeverdige former for behandling. Man både kan og må i noen tilfeller avvike fra det som er skissert i denne Veileder i nyfødtmedisin. Da faget er i utvikling vil avsnitt også kontinuerlig bli gjenstand for nye revideringer. Veilederen vil derfor kun foreligge i en nettversjon, men man kan laste ned en web-app som gjør den lett tilgjengelig også på mobiltelefon.

For koding innen Nyfødtmedisin henvises til siste kapittel om "Neonatale diagnosekoder», forslag til enhetlige nasjonale kriterier for diagnosekoder i nyfødtmedisin.

Hvis det foreligger tvil om den angitte dosering av medikamenter ber vi om at dette dobbeltsjekkes i lærebøker, NeoFax og KOBLE. https://koble.info/
Det anmodes om at KOBLE brukes og at man aktivt melder inn medisiner til nyfødte som savnes der.

Vi ber om tilbakemelding på avsnitt der man oppdager feil eller der det er åpenbare behov for oppdateringer. Forslag til nye avsnitt mottas også med takk. Takk til alle som har bidratt og som bidrar videre.

Tromsø, Mars 2024

Noen nyttige nettsteder:
http://www.nicutools.org En nyttig online kalkulator for bruk i nyfødtmedisin.
https://www.slhd.nsw.gov.au/rpa/neonatal/protocols.html Metodebok i Nyfødtmedisin, Sydney
https://www.cahs.health.wa.gov.au/For-health-professionals/Resources/Neonatology-guidelines Metodebok i Nyfødtmedisin, Perth
https://neo.barnlakarforeningen.se/riktlinjer-vardprogram/ Retningslinjer i Sverige
https://www.anmfonline.org/ Et godt nettsted for informasjon om dosering av medisiner til nyfødte