Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

20 Føde- og barselrutiner

20.1 Tilkalling, tilstedeværelse av barnelege og nyfødtsykepleier ved fødsel

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

Ved følgende situasjoner/tilstander er det ikke rutinemessig krav at barnelege er tilstede (Vakthavende barnelege skal ha beskjed på forhånd, slik at vedkommende er forberedt på å komme på kort varsel hvis det viser seg å være nødvendig).

Operative forløsninger på maternell indikasjon, og med antatt friskt barn

 • Elektiv sectio
 • Vakumekstraksjon og tangforløsning på maternell indiaksjon (sjelden!)

Ved følgende situasjoner/tilstander skal barnelege være tilstede
(Vakthavende barnelege informeres en stund på forhånd og på ny like før forløsning/når gynekolog vasker hender før evt. operasjon)

 • Vaginalforløsning av seteleie
 • Flerlingfødsel
 • Mistanke om asfyksi ut fra obstetrisk overvåking
 • Prematuritet < 35 uker
 • Sectio, tang eller vacum på føtal indikasjon

Barnelegen skal komme til fødestuen (alternativt operasjonsavd.), se over asfyksibordet og det aktuelle utstyret, og forberede seg på alle måter. Vakthavende spesialsykepleier på Nyfødt Intensiv skal alltid informeres av barnelegen i forkant, og tilkalles ved behov. Hvis mulig orienteres barnelegen av obstetriker/jordmor om barnet som ventes.

Ved akutt fødsel av uventet sykt/asfyktisk eller svært prematurt barn skal jordmor på Fødeavdeling trykke på alarmknappen ”Asfyksi fødestue…”.

Denne alarmen går til følgende telefoner:

 •  Bakvakt nyfødt
 •  Primærvakt nyfødt
 •  Spesialykepleier Nyfødt Intensiv

Alle disse tre skal umiddelbart komme til den aktuelle fødestuen for raskt å orientere seg om situasjonen og evt. starte stabilisering/resuscitering av barnet.

Ved akutt sectio foreligger to forskjellige hastegrader; 15 min og 30 min.

I begge tilfeller går callingene til samme personell som ved ”Asfyksi fødestue”.

 • Ved akutt sectio - 15 min skal alle som mottar callingen umiddelbart komme til operasjonsstuen.
 • Ved akutt sectio - 30 min har man tid til å kontakte fødeavdelingen for informasjon om indikasjon for sectio. Deretter drar minimum assistentlege og spesialsykepleier til operasjonsstuen, mens overlege kan avvente hvis det ikke forventes alvorlig sykt barn