Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

20 Føde- og barselrutiner

20.2 Forventet prematur forløsning – prenatal konsultasjon

Det er god skikk at pleiepersonell/lege fra en Nyfødt Intensiv avdeling har en eller flere orienterende samtaler med mor og far i ventetiden. Spesielt dersom mor ligger lenge og barnets prognose / situasjon forandres underveis.

I tilfeller der man forventer fødsel av et ekstremt prematurt barn (< uke 28) eller et barn der det er høy risiko for alvorlig sykdom etter fødsel skal overlege på Nyfødt Intensiv avdeling ha samtale med mor (hvis mulig med begge foreldrene). Et kortfattet notat (”Prenatal konsultasjon barnelege”) skal i disse tilfellene alltid dikteres/skrives i mor sin elektroniske journal.

I tilfeller der man forventer fødsel av mer moderat premature barn skal sykepleier fra Nyfødt Intensiv avdeling orientere om avdelingen og hva foreldrene kan forvente etter innleggelse.

Dersom det er mulig bør foreldrene også få se Nyfødt Intensiv avdelingen for å gi dem trygghet i forhold til det som skal komme.

Nyfødt Intensiv avdelinger har oftest også en informasjonsbrosjyre/informasjon på nett beregnet på foreldre som kan forvente å få barnet innlagt ved denne nyfødtavdelingen.