Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

20 Føde- og barselrutiner

20.5 Hjemmefødsler – undersøkelse av nyfødte

Klinisk undersøkelse av nyfødte

Sted for undersøkelse:

  • Vanligvis Barselpoliklinikken etter avtale.

Undersøkelsen:

  • Vanlig klinisk undersøkelse og registrering i fødeprogram
  • Det taes også Nyfødtscreening og evt. bilirubin ved behov.