Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

20 Føde- og barselrutiner

20.4 Overflytting barselhotell

Sist faglig oppdatert: 01.01.2019

Veildendende i 2019 etter diskusjon med føde-barselavdelingen

Følgende barn kan overflyttes

 • Friskt barn, uten problemer med vitale funksjoner
 • Apgar-score 7 eller mer ved 5 minutter og adekvate observasjoner ved 3-4 timers alder
 • Barnets fødselsvekt er 2500 g - 4750 g (NB alle barn 2500 g - 3000 g bør vurderes individuelt før de blir overflyttet)
 • Barn født av mor med kostregulert svangerskapsdiabetes etter 2 adekvate blodsukkermålinger
 • Barn født av mor med diabetes etter 3 adekvate blodsukkermålinger (kan overflyttes ett døgn etter fødsel)
 • Vakuum/tang: Kan overflyttes hvis ikke stort sår/hematom i hodebunnen - sjekkes alltid før overflytting. Barnelege kontaktes eventuelt for vurdering
 • Barn som trenger ammehjelp (må vurderes individuelt)
 • Hvis barnet har hatt tilsyn av barnelege etter fødselen vurderer denne om barnet kan flyttes til barselhotellet

Er man usikker, kontakt alltid barnelege

Barn som ikke skal overflyttes

 • Påvist metabolsk acidose i navlearterie: pH < 7.05, BE >-12.0 (kan vurderes overflyttet ett døgn etter fødsel)
 • Sterkt misfarget fostervann/patologisk fosterovervåkning (kan vurderes overflyttet ett døgn etter fødsel)
 • Problemer med blodsukkerregulering og temperaturregulering
 • Nyfødte med tidlig gulsott
 • Alvorlige misdannelser
 • Barn med ernæringsproblemer
 • Fødselsvekt < 2500 g
 • Dysmature og SAG-barn
 • Andre påviste problemer etter fødselen, som krever overvåkning, utredning eller behandling av barnet
 • Signifikante antistoffer hos mor i svangerskapet. Her må DAT være negativ før overflytting (gjelder ikke svake, uidentifiserte antistoffer)
 • Problemer hos tidligere barn med gjentagelsesrisiko (konferer eventuelt med barnelege)
 • Annen sykdom hos mor, som krever overvåkning, utredning eller behandling av barnet

Barn med medisinske problemer som likevel kan overflyttes

 • Barn med mindre misdannelser, som ikke krever tilsyn av annen legespesialist eller annen
 • utredning (for eksempel preaurikulære vedheng, retentio testis, fødselsmerker etc).
 • Barn med misdannelser, uten betydning for vitale funksjoner, som krever tilsyn av annen
 • legespesialist, men ikke annen utredning (for eksempel hypospadi, reduksjonsdeformiteter etc)
 • Barn med misdannelser, som krever tilsyn av fysioterapeut, men ikke annen utredning (f.eks ansiktskompresjon eller fotfeilinnstillinger)