Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

3 Invasive og praktiske prosedyrer

3.1 Huddesinfeksjon før innsetting av kateter, dren etc.

Bakgrunn

Klorhexidin kombinert med alkohol regnes som et gunstig valg for huddesinfeksjon. Konsentrerte Klorhexidin løsninger (≥ 20 mg/ml) og alkoholbaserte løsninger kan imidlertid gi skoldeskader/ brannsår på huden ved bruk hos nyfødte. Risikoen er størst på den tynne huden rundt navlen (buken) til svært premature barn (f.eks < 28–30 uker), spesielt i første leveuke. Huden hos premature barn modnes raskt etter at de er født. Det betyr at etter 1 ukes alder er hudlaget tykkere og dermed ikke så utsatt for skade. Det foreligger dessverre få/ingen gode studier som kan angi hvilket ‘desinfeksjons-middel som er best egnet til svært premature barn i første leveuke.

Huddesinfeksjonsløsninger og bruk på Nyfødt Intensiv

Klorhexidin 1 mg/ml (0.1 %) i vandig løsning uten etanol: Desinfisering av hud før alle prosedyrer hos premature med GA < 28 uker i første leveuke. Skjønnsmessig vurdering om det skal brukes (i stedet for Klorhexidinsprit 5 mg/ml) hos ekstremt premature barn eldre enn en uke hvis svært tynn hud. Se under for bruk pensel/swab med klorhexidin og isopropylalkohol helt lokalt.

Klorhexidinsprit 5 mg/ml (0.5 %) + 70 % etanol: Desinfisering av hud før innleggelse av kateter til alle barn med GA ≥ 28 uker og til alle nyfødte eldre enn en uke. Brukes før blodprøvetaking, venflon, spinalpunksjon, dreninnleggelse etc.

Klorhexidin 20 mg/ml (2 %) + 70 % isopropylalkohol i engangspensler/swabs (Reynard®): Kan brukes lokalt på små områder, f.eks navlestumpen ved innlegging NAK/NVK evt på hud før innlegging av PICC-line. Hos de mest premature/umodne kan man la det virke i 2 minutter og så vaske av med saltvann/Klorhexidin 1 mg/ml (0.1 %).

Fremgangsmåte

Desinfeksjonsmiddel påføres (innenfra og utover) x 2. La det tørke mellom påføringene, det tar ca 30–60 sek.
Virketiden til klorhexidin før man starter inngrepet/prosedyren bør være minst 30–60 sek for å få full drapseffekt på bakterier i hudfloraen. Hvis det renner desinfeksjonsmiddel (spes. Klorhexidin-sprit) utenfor det hudområdet man ønsker å desinfisere skal dette tørkes bort med saltvann.
Pensel/swab brukes lokalt på små områder (navlestump, innstikksted).

Referanser

  • Caldeira D, et al. Skin antiseptics in venous puncture-site disinfection for prevention of blood culture contamination: systematic review with meta-analysis. J Hosp Infect. 2011; 77: 223-32.
  • Upadhyayula S, et al. Safety of anti-infective agents for skin preparation in premature infants. Arch Dis Child. 2007;92:646-7
  • Lashkari HP, et al. Aqueous 2% chlorhexidine-induced chemical burns in an extremely premature infant. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2012; 97:F64.