Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

3 Invasive og praktiske prosedyrer

3.11 Endotrakeal intubasjon

Sist faglig oppdatert: 15.01.2023

Claus Klingenberg, Anne Lee Solevåg og Jannicke H. Andresen

Utstyr:
Laryngoskop, sug, endotrakealtube (mandreng), tubeplaster, pulsoksymeter, CO2 detektor og stetoskop. Magill tang og Xylocain-gel for nasal intubering.

Laryngoskopblad (rette blad Miller)
Vanligvis brukes Miller 00 til ekstremt premature og ellers Miller 0 til andre nyfødte. Ev. bruk av videolaryngoskop

Mandreng: Rutinemessig bruk av mandreng bedrer ikke suksessrate ved oral intubasjon. Om mandreng brukes føres spissen nesten til enden av tuben før mandrengen bøyes proksimalt ved koblingsstykket for å sikre at den ikke føres for langt fram og skader trakea.

Tubediameter (veiledende):  
< 1000 g< 27 uker2,5 mm
1000–2500 g27–34 uker3,0 mm
2500–4500 g35–40 uker3,5 mm
> 4500 g40 uker og eldreVurder 4,0 mm

 

Tubelengde (oral) ”7-8-9 regel”:
7 cm fra leppe for 1 kg
8 cm fra leppe for 2 kg
9 cm fra leppe for 3 kg

 

Obs for barn med vekt < 1000 g gjelder andre regler for tubelengde. NICU Tools.org anbefaler:
Vekt < 550 g: 5,5 cm fra leppe
Vekt 550–699 g: 6 cm fra leppe
Vekt 700–999 g: 6,5 cm fra leppe

 

Tubelengde (nasal):
Vekt x 1,4 + 6,2 cm (> 1 kg)


Forberedelse:

Indikasjon for intubering?

 • Hvis man har tid skal barnet alltid medisineres, se under.
 • Tilstreb god oksygenering/ventilering før intubasjon (preoksygenering)
 • Barnet overvåkes med SpO2 kontinuerlig.
 • Støtte under barnets skuldre (pga stort bakhode)
 • «Hjertebarn» (uttalt svikt eller uavklart strukturell hjertefeil): Hos denne gruppen barn er det risiko for svikt og arrytmier ved intubasjon. Det er derfor viktig å alltid være godt forberedt med ferdig opptrukket volum (NaCl 9 g/ml, 10 ml/kg) samt Adrenalin 0,1 mg/ml (ev. fortynnet til 0,01 mg/ml) i tillegg til vanlige intubasjonsmedikamenter. Høy beredskap for komplikasjoner!

Prosedyre:

 • Gi premedikasjon, ulike valg på ulike sykehus
 • Hodet i ”nøytral” posisjon, unngå hyperekstensjon i nakken.
 • Ved kjent slimproblematikk suges før introduksjon av laryngoskop. Ellers har hjelper suget klart og man bruker dette til å fjerne ev slim som hindrer innsyn ved laryngoskopi.
 • Tuben settes ned i trakea når man ser stemmebåndspalten og kan se at tuben går rett.
 • OBS hos mange premature vil stemmebåndsspalten være vanskelig å visualisere, man ser da etter en åpning som ligger over øsofagus. Epiglottis vil være lett å visualisere, når man ser denne går man litt dypere for å løfte denne vekk og få godt innsyn.
 • Ofte får man bedre oversikt ved å gi et lite trykk mot larynks/cricoid.
 • Optimalt bør et intubasjonsforsøk vare maksimalt 30 sekunder.
 • Verifiser at det er symmetrisk innlufting bilateralt ved auskultasjon i axille; vanligste feil er at tuben settes for langt ned. 
 • Ved vellykket intubering stiger barnet fint i puls og SpO2, vanligvis innen 30 sek.
 • Riktig posisjon av tuben verifiseres med:
  • CO2 detektor (EMMA®, Pedicap). Med kapnograf (EMMA®) skal display vise et tall, «0» betyr at tuben står feil, eller at det ikke er sirkulasjon i lungekretsløpet. Med Pedicap sees fargeomslag fra blå-lilla til gul ved riktig plassering. Obs kan være falsk negativ ved sirkulasjonsstans eller hos små premature < 1000 g (sjelden!). Kan være falsk positiv hvis mageinnhold (syre) kommer opp gjennom tuben etter intubasjon i øsofagus.
  • Ev. rask inspeksjon med laryngoskop. Hvis tuben står i øsofagus vil ofte stemmespalten komme til syne fortil.
  • Ved bruk av videolaryngoskop ser man vanligvis godt at tuben blir rett plassert
 • Rtg thoraks

Nasal intubasjon

Vurder å bruke nasogastrisk sonde som guidewire spesielt hos små premature. Denne legges gjennom tuben, og deretter gjennom det aktuelle neseboret og ned i svelg. Tuben avanseres så over denne sonden. Dette utelukker ikke at tuben kan penetrere lamina cribrosa, men kombinert med riktig vinkel på krummingen av tuben (i anatomisk retning, dvs nedover mot pasientens hals) samt unngåelse av rotasjon av tuben ved avansering, vil dette hjelpe til å føre tuben gjennom neseboret og ned mot trakea. Bruk Magills tang for å føre tuben inn gjennom stemmebåndsspalten. 

Man kan med fordel ha tuben tilkoblet en NeoPuff under nasal intubasjon- på den måten får man gitt CPAP og oksygen under selve intubasjonen.

n3.11.png

Instruksjonvideoer som kan være nyttige å se på og lenke til info om bruk av videolaryngoskopi: