Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

3 Invasive og praktiske prosedyrer

3.3 Perifer arteriekanyle

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

Utstyr

 • Fiberoptisk transilluminasjonslampe.
 • Neoflon (24 G eller 27 G)
 • Desinfeksjonsmiddel
 • EMLA krem
 • 1 ml sprøyte med NaCl 9 mg/ml
 • Bukseklippet sterk tape
 • Infusjonssett til arteriekanyle ferdig fylt med saltvann eller vaminolac

Forberedelse

Perifer arteriekanyle (PAK) legges vanligvis i a. radialis eller a. tibialis posterior. Alternativt kan a.ulnaris eller a.dorsalis pedis benyttes.
Sjekk alltid kollateral flow med gjennomlysning, ev. Allens test. Dokumenter i journalnotat.
Smertestillende: EMLA over innstikksted og ev. morfin iv hvis barnet er intubert.
Demp belysning i rommet, eget fokusert lys som slås på for å sjekke om man får backflow

Prosedyre

 1. EMLA på huden i ca 30–60 min før prosedyren og/eller analgesi med morfin/fentanyl.
 2. Desinfiser huden godt (se kapittel 3.1 Huddesinfeksjon for innsetting av kateter dren etc)
 3. Stikk gjennom arterien med en neoflon med vinkel ca 45 grader. Trekk metallspissen tilbake litt forbi hudnivå. Trekk neoflonen forsiktig tilbake til du får backflow. Du er nå i arterielumen med neoflonspissen. Før neoflonen inn i arterien. Sett inn litt saltvann. Hvit avbleking av huden bekrefter posisjon i arterie, det samme gjør god arteriell backflow.
 4. Fikseres med et «bukseklippet» sterkt, elastisk plaster.
 5. Neoflon tilkobles ferdig arteriekateter-trykksett.
 6. Infusjon: Vaminolac, NaCl 4.5 eller 9 mg/ml med 1 E heparin/ml.
 7. Infusjonshastighet 0.5–1 ml/time.
 8. Merk både infusjonssett og håndledd/fot med ART.

Komplikasjoner

 • Blå/avblekning distalt for PAK: Fjern kateteret straks. Hvis fortsatt dårlig sirkulasjon etter at PAK er tatt UT – prøv å varme forsiktig, ta kontakt med håndkirurg for diskusjon.
 • Ved uttalt vasospasme kan man forsøke nitroglyserin/glyseroltrinitrat salve (Rectogesic®) 4 mg/g. NB mengden absorbert nitroglyserin er relatert til mengde salve og overflaten som det appliseres på. Start med en liten mengde (f.eks 2 mg/0.1 ml i en sprøyte). Vasodilaterende effekt ses etter 15–30 min, men hemodynamiske effekter kan vare i inntil 6 timer. Må følge BT mtp ev. hypotensjon og hjertefrekvens (takykardi?). Kan i store/gjentatte doser også gi methemoglobinemi.

Referanse

 • Mosalli R, et al. Topical Nitroglycerine for Neonatal Arterial Associated Peripheral Ischemia following Cannulation: A Case Report and Comprehensive Literature Review. Case Reports in Pediatrics 2013, Article ID 608516
 • Vasquez P, et al. Resolution of peripheral artery catheter-induced ischemic injury following prolonged treatment with topical nitroglycerin ointment in a newborn: a case report. J Perinatol. 2003; 23:348-50.