Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

3 Invasive og praktiske prosedyrer

3.4 Navlevenekateter

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

Solveig Marianne Nordhov og Claus Klingenberg

Utstyr og forberedelse

 • Navlevenekateter (NVK) størrelse: 5 Fr (ev. 3.5) for premature. 5 Fr for fullbårne. 8 Fr ved utskiftningstransfusjon.
 • Bruk alltid dobbellumen kateter i navlevene (unntak enkeltlumen under resuscitering). Vurder trippellumen hos alvorlig syke.
 • Beregn lengde etter formel: Vekt (kg) x 1.5 + 4.5 cm + lengde navlestump (eller legg inn vekt i kalkulator på www.nicutools.org – samme formel).
 • Steril oppdekking (hanske, frakk, munnbind)
 • Bruk godt lys, dekk barnets øyne.

Prosedyre

 1. Desinfiser huden, se kapittel 3.1 Huddesinfeksjon for innsetting av kateter dren etc.
 2. Knyt et bendelbånd rundt basis av navlen for å kunne stoppe eventuell blødning.
 3. Skjær et rent snitt over navlen. En vene og to arterier vil normalt fremstilles enkelt. Navlevenen er stor og finnes i øvre del av snittflaten. Venen fører «oppover» på baksiden av fremre bukvegg.
 4. Identifiser venen og skyv kateteret med pinsett oppover til ønsket posisjon.
 5. NVK festes med tobakkspungsutur i navlesengen, knyt deretter rundt kateteret ved basis. Man bør dessuten feste tråden ca. 1–2 cm opp på kateteret
 6. Ferdigklippet Comfeel rundt navlen. Tapes med bro.

Kateterposisjon

 1. Kateterspissen bør optimalt ligge i overgangen mellom V. cava inferior og H atrium, tilsvarende mellom Th9 og Th 10.
 2. Plassering inne i H atrium skal unngås, trekk ved behov kateteret litt tilbake.
 3. Plassering i leverhilus eller lavere posisjon kan aksepteres, men ikke gi pressor eller kalsium. Gi fortynnede løsninger som i PVK.
 4. Kontroller NVK-posisjon med rtg thorax/oversikt abdomen. Ved usikkerhet om plassering kan det suppleres med røntgen sidebilde. Kanskje spesielt hos de aller minste hvor nøyaktig plassering kan være vanskelig, vil ekkokardiografisk undersøkelse med saltvanns-kontrast injeksjon være nyttig (se referanse).
 5. Dersom NVK ligger i levervene/portvene bør man prøve å få det i sentral posisjon. Ev. kan man forsøke såkalt ”dobbel-kateter teknikk” (se referanse)
 6. Dokumentasjon: Legen som legger inn NVK skal i journalen angi kateterspissens posisjon samt angi kateterets posisjon i cm fra bukvegg. Posisjon av NVK i cm ved bukveggen dokumenteres av sykepleier på hver vakt (dag, aften, natt) og etter at barnet har vært ute på fang eller flyttet kuvøse etc. Dette for å sikre at man oppdager en ev. endring av kateterposisjon.

Annet

OBS. Gi aldri hypertone løsninger eller dopamin (adrenergika) hvis NVK ligger i levervener, da dette kan gi levernekrose!

Komplikasjoner:

 • Blødning, infeksjon, trombose/emboli, perikardtamponade, leverskade.

NVK seponeres vanligvis i løpet av de første døgnene eller så snart situasjonen er stabilisert. Hos de aller minste kan det ligge noe lengre (minst 10–14 dager, se referanse) hvis behov for parenteral ernæring og vansker med venetilgang. Ved behov for fortsatt sentral tilgang vurderes alternativt å legge percutan sentralvenøs tilgang fra perifer vene.

Referanser

 • Mandel D, et al. Double catheter technique for misdirected umbilical vein catheter. J Pediatr. 2001; 139: 591-2.
 • Adees A, et al. Echocardiographic evaluation of umbilical venous catheter placement. J Perinatol. 2003; 23: 24-8.
 • Butler-O'Hara M, et al. A randomized trial comparing long-term and short-term use of umbilical venous catheters in premature infants with birth weights of less than 1251 grams. Pediatrics. 2006; 118: e25-35.
 • Nowlen TT, et al. Pericardial Effusion and Tamponade in Infants With Central Catheters. Pediatrics 2002; 110; 137-42
 • Meberg A. Feilplassering navlekatetre. Tidskr Nor Legeforen 2010; 130:1618-21

En instruksjonsvideo om innsetting av NVK kan lastes ned fra NEJM på følgende adresse: http://content.nejm.org/cgi/content/short/359/15/e18

Forløp av NVK, og mulige vener et NVK kan feilaktig gå inn i http://www.slideshare.net/mohamadismail58/neonatal-umbilical-venous-catherization-radiology

nvk1

nvk2