Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

3 Invasive og praktiske prosedyrer

3.4 Navlevenekateter

Sist faglig oppdatert: 21.04.2024

Claus Klingenberg, Solveig Marianne Nordhov, Kristoffer Brodwall, Ingrid B. Nissen og Anne Lee Solevåg

Innledning

 • Navlevenekateter (NVK) legges kort tid etter fødsel, helst innen ett døgn fra fødsel, men er i noen tilfeller mulig inntil ca. én ukes alder.
 • Indikasjoner:
  • Gjenopplivning rett etter fødsel (akuttsituasjon) for rask intravenøs tilgang,
  • Som en elektiv prosedyre ved behov for sentrale infusjoner/parenteral ernæring, eller
  • Utskiftningstransfusjoner
 • NVK innlagt i gjenopplivningssituasjoner kan brukes når man har fått blodsvar (uten røntgenkontroll av posisjon). Når pasienten er stabilisert, må posisjonen bekreftes og man kan ev. vurdere å bytte kateteret.
 • Dersom man planlegger å legge navlearteriekateter i tillegg (se egen prosedyre), bør begge katetrene legges inn i samme seanse.

Utstyr og forberedelse

 • NVK størrelse: 5 Fr (ev. 3,5 for premature og ev. 8 Fr ved utskiftningstransfusjon)
 • Ofte brukes dobbellumen kateter i navlevene (unntak enkeltlumen under gjenopplivning). Vurder trippellumen hos alvorlig syke.
 • Beregn lengde etter formel: Vekt (kg) x 1,5 + 4,5 cm + lengde navlestump
  (eller legg inn vekt i kalkulator på www.nicutools.org - samme formel). Eller følgende tabell:
VektLengde
(ikke medregnet navlestump)
<1000 g6 cm
1000–1500 g7 cm
1500–2000 g8 cm
2000–2500 g9 cm
>2500 g10–12 cm
 • Steril oppdekking (hanske, frakk, munnbind, hullduk eller annen steril duk)
 • Koble NVK til det som ønskes av tilbakeslagsventil, treveiskran, filtre etc. (avtal med sykepleier).
 • Fyll NVK (alle lumen) og koblinger med NaCl 9 mg/ml. Steng av for å unngå luftembolier.
 • Bruk godt lys, dekk barnets øyne.

Prosedyre

 1. Desinfiser huden - unngå etanol hos svært premature barn.
 2. Knyt et bendelbånd rundt basis av navlen for å kunne stoppe eventuell blødning.
 3. Skjær et rent snitt over navlestrengen. En vene og to arterier vil normalt fremstilles enkelt. Navlevenen er stor, har tynnere vegg enn arteriene, og finnes i øvre del av snittflaten. Venen fører «oppover» på baksiden av fremre bukvegg.
 4. Navlestumpen holdes stabil med en kirurgisk pinsett, arteriepinsett e.l. Identifiser venen og skyv kateteret med pinsett oppover til ønsket lengde.
 5. Hvis NVK følger ønsket forløp gjennom ductus venosus skal det gli inn uten stor motstand (se figur), mens man kan merke at det butter imot om det har havnet i en levervene.
 6. Kontroller om det kommer blodsvar (aspirer med sprøyte på treveiskran). Hvis det ikke kommer blodsvar på NVK tas det ut.
 7. Ta blod til blodprøver (f.eks. blodkultur), og skyll kateteret med NaCl 9 mg/ml.
 8. NVK festes med tobakkspungsutur i navlestumpen, knyt deretter rundt kateteret ved basis. Noen fester også tråden ca. 1–2 cm opp på kateteret.
 9. Ferdigklippet Comfeel (ev. Steri-strip) rundt navlen. Tapes med bro.

Kateterposisjon

 1. Kateterspissen bør optimalt ligge i v. cava inferior, rett utenfor høyre atrium, tilsvarende mellom Th9 og Th10.
 2. Plassering inne i høyre atrium skal unngås, trekk ved behov kateteret litt tilbake. Avstand fra hjerteskyggen til kateterspiss (på røntgenbildet) bør være ca 2 cm for fullbårne og 1 cm for premature, for å sikre at man er i en del av v. cava inferior som ligger utenfor perikard.
 3. Plassering i leverhilus eller lavere posisjon kan aksepteres, men
  • Man kan da kun gi fortynnede løsninger som i PVK.
  • Man bør ikke gi pressor, kalsium eller hypertone løsninger (dette kan gi levernekrose!).
 4. Kontroller NVK-posisjon med rtg. thorax og oversikt abdomen. Ved usikkerhet om plassering kan det suppleres med røntgen sidebilde.
 5. Enkelte sentre har fått kompetanse på å bekrefte posisjonen med ultralyd, som ev. kan gjøres av kliniker samtidig med innleggelse.
 6. Dersom NVK ligger i levervene/portvene bør man prøve å få det i sentral posisjon. En mulig teknikk er å trekk kateteret halvveis tilbake, og rotere med klokken mens man fører det inn igjen (ikke bruk makt!). Ev. kan man forsøke såkalt ”dobbel-kateter teknikk” (se referanse; mest egnet hos litt større barn; ikke de minste premature).
 7. Dokumentasjon: Legen som legger inn NVK skal i journalen angi kateterspissens posisjon samt angi kateterets posisjon i cm fra bukvegg.

Bruk

 1. Kan brukes til alle typer infusjon ved adekvat posisjon (obs. intrahepatisk posisjon - se over).
 2. Kan brukes til å måle sentralvenøst trykk.
 3. Posisjon av NVK i cm ved bukveggen dokumenteres av sykepleier på hver vakt (dag, aften, natt) og etter at barnet har vært ute på fang eller byttet kuvøse etc. Dette for å sikre at man oppdager en ev. endring av kateterposisjon.
 4. Kateterposisjon kontrolleres med røntgen eller ultralyd ved usikkerhet om endret posisjon.
 5. NVK bør seponeres når det ikke lenger er i bruk/behov for det. Ved behov utover 5–7 dager bør det erstattes av PICC pga. infeksjonsrisiko (kan beholdes lenger, hvis behov for parenteral ernæring og vanskelig venetilgang eller erstattes tidligere med PICC hvis ønskelig).

Komplikasjoner og tiltak

 • Blødning
  • Stram bendelbåndet, komprimer, sett ev. ekstra suturer.
 • Infeksjon
  • Antibiotikaprofylakse er ikke indisert ved ukomplisert anleggelse.
 • Trombose/emboli
 • Perikardvæske/hjertetamponade:
  • Stopp alle infusjoner, ev. forsøk å aspirere perikardvæsken fra NVK (i tilfelle spissen ligger i perikard), utfør perikardiocentese fra subxiphoid tilgang, helst ultralydveiledet, men stikk blindt ved alvorlig sirkulasjonspåvirkning.
 • Leverskade (ved kateterspiss intrahepatisk og hypertone infusjoner)
 • Arytmi (ved kateterspiss intrakardielt)

Referanser

Nyttige linker

nvk1.png
nvk2.png

Tidligere versjoner

2021: Solveig Marianne Nordhov og Claus Klingenberg