Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

7 Hematologi, transfusjoner og koagulasjon

7.1 Tidlig anemi/fødselsanemi (0–1 døgn)

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

Claus Klingenberg

Bakgrunn

Fysiologi: Nyfødte har blodvolum på ca 80-90 ml/kg.

Def. fødselsanemi:
Hb (venøs/arteriell) < 13,5 g/dl
Husk at kapillære hb verdier ligger ca 5-10 % høyere enn venøse verdier

Årsaker

Blodtap: Placentaløsning, placenta previa, vasa previa, skade på navlesnor og/eller placenta, hjerneblødning, tvilling-tvilling transfusjon (monozygote) og føto-maternell blødning (FMB)

Hemolyse/nedsatt produksjon: Blodgruppeuforlikelighet/-immunisering, sfærocytose, alfa thalassemi, Blackfan

Diamond anemi etc.

Sen avnavling kan redusere forekomst av neonatal anemi

Nærmere informasjon om føto-maternell blødning (FMB)

Overgang av blod fra foster til mors sirkulasjon er relativt vanlig, men sjelden så store volum som at det gir anemi

 • FMB > 80 ml i 0,9/1000 fødsler (stor FMB)
 • FMB > 150 ml i 0,2/1000 fødsler (massiv FMB)

Klinisk betydning er avhengig av om det er kronisk eller (hyper) akutt FMB. Økt risiko akutt FMB ved stram navlesnor rundt halsen, dette klemmer av navlevenen, mens blod fortsatt går fra navlearterien til mor.

Symptomer ved stor FMB

 • Barn: Dødfødsel, blekhet, sjokk, gispende respirasjon (alvorlig anemi)
 • Mor: Kan få transfusjonsreaksjon med skjelvinger (uforlikelighet)

Be laboratoriet måle HbF (flow cytometri) i blodprøve fra mor. Man kan da beregne volum FMB.
NB husk at placenta inneholder rundt 40 ml/kg blod rundt termin og en FMB kan ha pågått over tid.

Symptomer, klinikk og behandling

Hvis det er tatt navlesnor-blodgass sjekk alltid Hb!

Hypoperfusjon/sjokk ved fødsel pga akutt blodtap

Blek, dårlig perifer sirkulasjon, takypne, takykardi, svak puls, hypotensjon

 • Adekvat ventilasjon (intubering?)
 • NaCl 10-20 ml/kg over 10-60 min.
 • SAGM blod 15-20 ml/kg når det er tilgjengelig etter hurtigforlik. Alvorlig sjokk: 0 Rh- blod snarest mulig uten forlik.

Mildere symptomer

Resp. distress, dårlig perifer sirkulasjon, takykardi eller hypotensjon.

 • SAGM blod 15 ml/kg over ½ - 2 timer - eventuelt mer ved stort blodtap.

Asymptomatisk eller kun blek og født nær termin

 • Ikke transfusjon.
 • Jerntilskudd i 2-3 måneder fra 4 ukers alder hvis kap. hb første leveuke < 14g/100ml.
 • Hb kontroll på helsestasjonen ved 1-3-6 mndr.

Referanser

 • Wylie BJ et al. Fetomaternal hemorrhage. Obstet Gynecol 2010;115:1039-51.