Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

14 Væske - Ernæring - Tilskudd - Vitaminer

14.1 Bakgrunn og retningslinjer

Sist faglig oppdatert: 03.05.2022

Sissel J. Moltu, Claus Klingenberg, Marianne Bratlie, Madeleine Eloranta Rossholt og Hanne Farstad

Optimalisering av ernæring til syke nyfødte og for tidlig fødte barn er blant de viktigste og mest sentrale oppgavene på enhver Nyfødtavdeling. Kapittelet om ernæring i nasjonal veileder i Nyfødtmedisin skal dekke de vanligste elementer innen dette området.

Kapittelet er utarbeidet av en gruppe nyfødtleger og ernæringsfysiologer med innspill fra mange i det norske fagmiljøet/interessegruppen i Nyfødtmedisin.

Anbefalingene bygger på europeiske anbefalinger fra ESPGHAN, men er i tillegg basert på norsk tradisjon og forskning innen ernæring til nyfødte.

Følgende lenker fra ESPGHAN vil være nyttige å studere nærmere som bakgrunnsinformasjon:

Ernæring til premature under 32 uker/< 1500 g.
Det vil publiseres nye ESPGHAN anbefalinger i løpet av 2022.

Ernæring til moderat premature (32 uker og oppover):
https://www.espghan.org/knowledge-center/publications/Nutrition/2019_Feeding_the_late_and_moderately_preterm_infant

En rekke ulike retningslinjer om parenteral ernæring der også neonatale aspekter omtales:
https://www.espghan.info/published-guidelines/index.html