Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

14 Væske - Ernæring - Tilskudd - Vitaminer

14.5 Morsmelkerstatningsprodukter og strategier

Madelaine Eloranta Rossholt, Marianne Bratlie, Christine Gørbitz, Anne Karin Aurvåg, Hanne Farstad, Sissel J. Moltu og Claus Klingenberg

Ved valg av morsmelkerstatning bør en ta hensyn til barnets gestasjonsalder (GA), aktuelle vekt og ernæringsbehov

Fullbårne og lett premature (ofte GA > 34 uker/FV > 1800 g)

 • Standard morsmelkerstatning (̴ 0,67 kcal/ml og protein 1,2 g/100 ml)
  • NAN Pro 1, Hipp 1
  • NAN Sensilac er tilsatt GOS/FOS (prebiotika)
 • Melkeproteinfritt og hypoallergene produkter
  • Hydrolyserte produkter: Althera, Alfare, Pregestimil, Nutramigen, Pepticate
  • Aminosyrebaserte: Neocate LCP, Alfamino, Puramino
 • Malabsorpsjonstilstander
  • Infatrini Peptisorb, Pregestimil, Alfare, Monogen
 • Chylothorax/proteintapende tarm
  • Monogen
 • Næringstett morsmelkerstatning (1 kcal/ml) ved dårlig tilvekst, økt ernæringsbehov og/eller væskerestriksjon.
  • Infatrini, Infasource, Infatrini Peptisorb. 

Premature med FV < 1800 g

Denne gruppen barn tilbys berikning av morsmelken hvis man kan gi morsmelk, se eget kapittel Berikning (forsterkning) av morsmelk hos nyfødte innlagt på sykehus. Hvis man må gi morsmelkerstatning anbefales spesialprodukter tilpasset premature barn, se under.

 • Aktuell vekt < 1500–1800 g
  • PreNAN Preemie®. Maksimal væskemengde 140 ml/kg/d grunnet høyt innhold av protein og enkelte mikronæringsstoffer. 
 • Aktuell vekt > 1500–1800 g 
  • PreNAN Discharge®. Må da ev. også gi jerntilskudd.
  • PreNAN Preemie kan være et supplement til morsmelk, også ved aktuell vekt > 1800 g

Ved behov for individualisert ernæringsbehandling bør barnet henvises til klinisk ernæringsfysiolog. 

Se tabell i kapittel Berikning (forsterkning) av morsmelk hos nyfødte innlagt på sykehus for berikning og tabell med næringsinnhold i morsmelk, morsmelkerstatninger og berikningprodukter

Når barna nærmer seg utskrivelse, må valg av morsmelkerstatning og morsmelkberikning vurderes individuelt. Se kapittel Ernæring ved utskrivelse når det er publisert.

Referanser

 1. Gidrewicz DA et al. A systematic review and meta-analysis of the nutrient content of preterm and term breast milk. BMC Pediatr 2014; 14: 216.
 2. Boyce C, et al. Preterm human milk composition: a systematic literature review. Br J Nutr 2016; 116: 1033-45.
 3. Gates A, et al.  Review of Preterm Human-Milk Nutrient Composition. Nutr Clin Pract 2021; 36: 1163-72.