Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

14 Væske - Ernæring - Tilskudd - Vitaminer

14.4 Berikning (forsterkning) av morsmelk hos nyfødte innlagt på sykehus

Sist faglig oppdatert: 01.10.2022

Madelaine Eloranta Rossholt, Marianne Bratlie, Christine Gørbitz, Anne Karin Aurvåg, Hanne Farstad, Sissel J. Moltu og Claus Klingenberg

Dette er veiledende for hvordan man kan berike morsmelk

Multikomponent-berikning

Fullbårne > 37 uker og ev. Uke 35–36

Ved behov for berikning under innleggelsen kan man benytte standard morsmelkerstatning (NAN Pro 1, Hipp 1, ol.) hos barn med dårlig tilvekst. Morsmelk berikes med 15–30 % av den pulvermengden som anbefales for full utblanding av morsmelkerstatning i vann (se anbefalinger på de ulike produktbladene; en halv måleskje per 90 ml tilsvarer rundt 15%)

Premature så lenge de trenger/har sonde

Barn med FV ≥ 1800 

 • Morsmelk kan berikes med samme berikningsprodukter for premature, se for FV < 1800 g
 • Diende barn kan få tilskuddet ved blanding i et mindre volum utpumpet morsmelk i forbindelse med ammemåltid («ekstra forsterkning» også kalt "bomber").
  • 1 g PreNAN FM 85 HMF blandes i noen ml morsmelk og gis i forbindelse med et ammemåltid. Ved måltider > 50 ml, så kan man blande opptil 2 g i noen ml morsmelk.
  • Maks tilførsel av PreNAN FM 85 HMF per døgn er 6 g/kg, men ikke mer enn 12 g totalt. Ekstra forsterkning kan gis fra 3-4 ganger daglig. Ved manglende effekt, anbefales tilskudd til hvert ammemåltid. 
 • Ved flaske/sondemating fordeles berikningspulver på måltidene

Barn med FV < 1800 g

Berikning av morsmelk gjøres for å kompensere for disse barnas økte behov for protein, mineraler (spesielt Ca og P) og vitaminer.

 • Det er to berikningsprodukter tilgjengelig på markedet per 2022; PreNAN HMF FM85 og Nutriprem. Se tabell neste side for forskjeller mellom disse.  
 • Gradvis opptrapping av berikning ved et morsmelkinntak fra 80120 ml/kg/d.
  • PreNAN HMF FM85: Start med 1 g (1 pose)/100 ml og øk hver annen dag med 1 g/100 ml til 3 g/100 ml avhengig av melkevolumet, kroppsvekt og toleranse. Kan økes ytterligere til 4 g/100 ml ved dårlig tilvekst og maks volum 150 ml/kg/d. Noe lavere tilførsel enn 4 g/100 ml anbefales ved døgn volum på 170-180 ml/kg/d.
  • Nutriprem: Start med 1,1 g (1/2 pose)/100 ml og øk hver annen dag med 1,1 g/100 ml til man er oppe i 3,3–4,4 g/100 ml avhengig av melkevolumet, kroppsvekt og toleranse. 
 • Ernæringsbehovet kan sammenlignes med behovet for terminfødte når det premature barnet nærmer seg termin korrigert alder, og ikke har tilleggsfaktorer som medfører økte behov (for eksempel BPD eller veksthemming).
  • Man kan fra vekt over 1800–2000 g redusere berikning til f.eks 2 g PreNAN HMF FM85 eller 2,2 g Nutriprem per 100 ml morsmelk. Dette anbefales minimum frem til utskrivelse.
  • Barn som vokser dårlig eller har økt energibehov (f.eks pustebesvær ved BPD) må vurderes individuelt og kan trenge mere berikning.
 • Etter utskrivelse anbefales tilpasset ernæring basert på alder, tilvekst og tilstedeværelse av eventuelle tilleggsfaktorer; se Ernæring til premature barn ved utskrivelse fra sykehus). 

Ved behov for individualisert ernæringsbehandling bør barnet henvises til klinisk ernæringsfysiolog.

Modul-berikning

Tilgjengelige produkter vil kunne variere mellom nyfødtavdelinger

Proteinberikning

 • Complete Amino Acid Mix® (1 g pulver = 0,82 g protein = 3,3 kcal)

Karbohydratberikning 

 • Resource® Energipulver eller Fantomalt®. Begge inneholder maltodekstrin. 
 • 1 g pulver = 0,95 g karbohydrat = 3,8 kcal
 • Ved hypoglykemi kan man tilsette opp til 4-5 g/100 ml melk, se kapitel Hypoglykemi

Fettberikning

 • Liquigen®: MCT (50 %)-fettemulsjon. 1–3 ml/kg/d fordelt på 2-3 doser. 1 ml = 4,5 kcal.  
 • MCT-olje (Nutricia): 0,5-1,5 ml/kg/d fordelt på 2–3 doser. 1 ml = 9 kcal.
 • Calogen®: Ren fettemulsjon, ikke MCT. 1–3 ml/kg/d fordelt på 2–3 doser. 1 ml = 4,5 kcal.  

Karbohydrat- og fettberikning

 • Duocal® (59 % karbohydrater, 41 % fett) pulver. Fett er 35 % MCT og 65 % LCT. Kan tilsette 1,5–5 g /100 ml morsmelk.  1 g pulver = 0,22 g fett og 0,73 g karbohydrat. 

Tabell.  Næringsinnhold i morsmelk, morsmelkerstatninger og berikningprodukter

 
Morsmelkb
 
100 ml
 
 
 
 
NAN Pro1
 
100 ml
 
 
 
 
PreNAN
 
Preemie
 
100 ml
 
PreNAN
 
Discharge
 
100 ml
 
PreNAN
 
HMF FM 85c
 
1 g
 
Nutripremc
 
(1,1 g)
 
½ pose
 
 
Anbefalt inntak prematured
 
kg/d
 
 
 
 
Energi (kcal)
65–75
67
80
73
4
4
115–140
Protein (g)
0,9–1,5
1,2
2,9
2,0
0,4
0,3
3,5–4,0 (4,5)
Fett (g)
3,0–3,7
3,6
4,0
3,8
0,2
 
5–8
   DHA    (mg)
10
17
20
18
1,6
 
30–65
   ARA    (mg)
10
17
20
18
 
 
30–100
Karbohydrater (g)
5,7–6,8
7,4
8,1
7,7
0,3
0,7
11–15
Natrium (mmol)
0,7
0,9
2,4
1,6
0,4
0,4
3–5 (–8)
Kalium (mmol)
1,5
2,1
2,9
2,4
0,3
0,2
2–5
Klorid (mmol)
0,08
1,4
2,0
1,5
0,2
0,2
3–5 (–8)
Kalsium (mmol)
0,9
1,1
3,0
1,9
0,5
0,4
3,0–5,5
Fosfat (mmol)
0,5
0,8
2,5
1,5
0,4
0,3
2,5–3,5
Magnesium (mmol)
0,1
0,2
0,3
0,2
0,04
0,05
0,4–0,5
Vit. A (μg)
60
58
330
67
83
58
400–1000
Vit. D (μg)
 
1,5
3,4
1,6
0,9
1,3
10–17,5e
Vit. E (mg)
0,3
1,8
3,7
1,6
1,0
0,7
2,2–11
Vit. K (μg)
1,2
5
6,3
5,5
1,9
1,6
4,4–28
Vit. C (mg)
4
13
17
14
4,7
3
17–43
Vit. B1/Tiamin (μg)
20
80
100
100
40
40
140–290
Vit. B2/Riboflavin (μg)
30
180
200
200
50
50
200–430
Vit. B6/Pyridoksin (μg)
10
40
80
70
30
30
70–290
Niacin (mg)
0,2
0,6
1,4
0,7
0,4
0,07
1,1–5,5
Pantotensyre (mg)
 
0,5
0,7
0,7
0,2
0,2
0,6–2,1
Biotin (μg)
 
1,7
4,2
2,3
0,8
0,7
3,3–15
Folat (μg)
5
11
39
12
10
8
23–100
Vit. B12 (μg)
 
0,2
0,19
0,2
0,05
0,05
0,1–0,6
Jern (mg)
0,1
0,3
1,6
0,7
0,5
 
2–3
Sink (mg)
0,3
0,5
1,2
0,9
0,2
0,2
2–3
Kobber (mg)
0,04
0,05
0,09
0,06
0,01
0,09
0,12–0,23
Mangan (μg)
 
18
11
15
1,9
2,0
1–15
Fluor (μg)
 
<7,7
<6,2
<21
<0,6
 
 
Selen (μg)
1
3,6
4,8
3,4
0,9
0,5
7–10
Jod (μg)
7
14
30
16
4
3
11–55

aProduktinnhold, mai 2022.
bReferanseverdier for morsmelk > 1 uke postpartum.  Det kan være store variasjoner i protein- og fettinnhold, med tydelig reduksjon i proteinkonsentrasjon etter 3–4 uker postpartum. Bankmelk antas å ha ca 0,9 g protein/100mL 
cBerikningspulver PreNAN HMF FM 85 og Nutriprem tilsettes til morsmelk med maks dose på hhv 4 og 4,4 g/100 mL.
dESPGHAN enterale guidelines 2022
eMaksimum dose 25 μg pr dag. Premature har som regel behov for vitamintilskudd i tillegg til beriket morsmelk/morsmelkserstatning for å dekke døgnbehovet. Se kapittel 13.1 Vitaminer under sykehusopphold

Referanser

 1. Lenk til ESPGHAN sin settside for alle referansene (oppdateres da og får sikkert med de enterale som kommer i år.
 2. Saarela T et al. Macronutrient and energy contents of human milk fractions during the first six months of lactation. Acta Paediatrica 2005; 94: 1176-81
 3. Cormack BE et al. Comparing apples with apples: it is time for standardized reporting of neonatal nutrition and growth studies. Pediatr Res 2016; 79: 810-20.
 4. Rochow N, et al. Target fortification of breast milk with fat, protein, and carbohydrates for preterm infants. J Pediatr. 2013;163:1001-7.
 5. Maas C, et al. Effect of Increased Enteral Protein Intake on Growth in Human Milk–Fed Preterm Infants - A Randomized Clinical Trial. JAMA Pediatr 2017; 171:16-22.
 6. Gidrewicz DA, et al. A systematic review and meta-analysis of the nutrient content of preterm and term breast milk. BMC Pediatr 2014; 14: 216.
 7. Boyce, C, et al. Preterm human milk composition: a systematic literature review. Br J Nutr 2016; 116: 1033-45.
 8. Gates, A, et al.  Review of Preterm Human-Milk Nutrient Composition. Nutr Clin Pract 2021; 36: 1163-72.