Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

14 Væske - Ernæring - Tilskudd - Vitaminer

14.2 Væskebehov og væsketap

Sist faglig oppdatert: 03.05.2022

Sissel J. Moltu, Claus Klingenberg og Hanne Farstad

Bakgrunn

  • Etter fødsel skjer det endringer i væske- og saltbalansen som det må tas hensyn til når man beregner væskebehov til nyfødte barn.
  • Spesielt svært umodne barn (GA < 26–28 uker) har et stort tap av væske over hud (transepidermalt vanntap) med risiko for dehydrering, se figur. I tillegg er nyrene umodne slik at både natriumfiltrasjon og reabsorpsjon påvirkes.
  • Væsketilførselen bør økes gradvis samtidig som man vurderer hydreringsstatus (tabell).
  • Ønsket initialt vekttap er < 10% med laveste vekt på 4. levedøgn
  • Væskemengde regnes ut fra fødselsvekt inntil aktuell vekt er over fødselsvekten. Deretter naturligvis ut fra aktuell vekt.

Figur: Transepidermalt vanntap i relasjon til gestasjonsalder og postnatal alder.

n14.2.png
 

Tabell. Veiledende væskebehov i mL/kg/d. NB alle anbefalinger er +/- 10 mL/kg/d.

Dag

Fullbårne,

GA ≥ 37 uker

Lett-moderat Premature

GA 32–36 uker

(> 1500 g)

Svært premature

GA 28–31 uker

(1000–1500 g)

Ekstremt premature

GA <28 uker

(< 1000 g)

150708090
26090100110
370110120130
480130140150
5120150150–170150–170
6150160150–170150–170
Osv140–160140–170160–180160–180


Spesielle tilfeller:

  • Ved alvorlig RDS: Vurder nøye væsketilførsel, unngå overvæsking
  • GA < 26 uker eller FV < 750 g: Stort insensibelt væsketap. Væskebehov er ofte 100–110 ml/kg første levedøgn med mindre barna er veldig ødematøse. Behov for tildekking (plastikk-pose) under fødemottak for å unngå dehydrering. Høy luftfuktighet (80–85 %) i kuvøsen første leveuke. Øk væskemengde etter nøye vurdering av hydreringsstatus.
  • Asfyksi/oligurisk nyresvikt: Væsketilførsel må vurderes individuelt

Referanser

  1. Dahhan J, et al. Sodium homeostasis in term and preterm neonates. I. Renal aspects. Arch Dis Child. 1983; 58: 335-42 (se figur om fraksjonell Na utskillelse)
  2. Agostoni C, et al. Enteral Nutrient Supply for Preterm Infants: Commentary From the ESPGHAN Committee on Nutrition. JPGN 2010;50: 85–9.