Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

3 Invasive og praktiske prosedyrer

3.2 Navlearteriekateter

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

Solveig Marianne Nordhov og Claus Klingenberg

Utstyr

 • Navlearteriekateter (NAK): Veiledende størrelse 3.5 Fr < 2000 g og 3.5 eller 5 Fr > 2000 g.
 • Steril oppdekking

Forberedelse

 • Beregn lengde etter formel for å få NAK til ~ Th 9:
  Vekt < 1.5 kg: Vekt (kg) x 4 + 7 cm + lengde navlestump
  Vekt ≥ 1.5 kg: Vekt (kg) x 2.5 + 9.7 cm + lengde navlestump (eller legg inn vekt i kalkulator på www.nicutools.org – samme formler).
 • Bruk godt lys,. Dekk barnets øyne.

Prosedyre

 1. Desinfiser huden, se kapittel 3.1 Huddesinfeksjon for innsetting av kateter dren etc. Fyll kateteret med NaCl 9 mg/ml, lukk treveiskran.
 2. Knyt et bendelbånd rundt basis av navlen for å kunne stoppe eventuell blødning.
 3. Skjær navlen over med skalpellblad 0.5–1 cm fra huden. Finn karene. Dilater arteriens åpning med en liten buet anatomisk pinsett. Før først det ene bladet på pinsetten inn i arteriens åpning, deretter begge bladene. Man dilaterere forsiktig den ytterste åpningen av arterieveggen med begge bladene på pinsetten i minst 30 sek. Før inn kateteret. Motstand i abdominalveggsnivå overvinnes ved et jevnt press på kateteret. Husk retning når kateteret føres inn! Arterien leder «nedover» mot blære/iliacalarteriene. Av og til stopper kateteret rundt 5 cm inn fra navlen: Prøv da enten å rotere på kateteret, et mildt drag på navlestumpen oppover og lateralt eller bruk den andre navlearterien. Obs- perforasjon av arterien med via falsa kan være vanskelig å oppdage, vurder å kutte ned på navlestumpen og gjøre nytt forsøk.
 4. Før kateteret inn ønsket antall cm.
 5. NAK festes med tobakksutur i navlesengen, knyt deretter rundt kateteret ved basis. Man bør dessuten feste tråden ca. 1–2 cm opp på kateteret. Husk at det kan blø litt når bendelbåndet løsnes – ha steril kompress klar til kompresjon. Evt surgicel.
 6. Ha ferdigklippet Comfeel rundt navlen. NAK tapes med bro.
 7. For senere infusjon: Vaminolac, isoton vaminolac, NaCl 4.5 eller 9 mg/ml. Alt med 1 E heparin/ml. Infusjonshastighet 0.5–1 ml/time.
 8. NB! Merk slangen til arteriekateteret med ART

Kateterposisjon

 1. Vi tilstreber primært høy posisjon med kateterspissen i høyde med Th 6–9 (akspeteres øvre grense av Th6 og nedre grense av Th10).
 2. Hvis imidlertid kateteret blir liggende nedenfor Th10 trekkes det tilbake til lav posisjon (L3–4). Dette fordi man ønsker å unngå at spissen av kateteret skal ligge ved avgangen av de store karene som utgår fra aorta (truncus cøliakus, nyre- og mesenterialarteriene), se figur.
 3. Dokumentasjon: Lege som legger inn kateter skal i journal angi kateterspissens posisjon samt angi kateterets posisjon i cm fra bukvegg. Posisjon av NAK i cm ved bukveggen dokumenteres av sykepleier på hver vakt (dag, aften, natt) og etter at barnet har vært ute på fang eller flyttet kuvøse etc. Dette for å sikre at man oppdager en ev. endring av kateterposisjon.

Komplikasjoner

 • Blå/avblekning av ekstremitet: NAK fjernes straks.
 • Blå tær: observere 30–60 minutter under oppvarming av andre fot.
 • Blødning, infeksjon, trombose, emboli, hypertensjon

Prosedyre for fjerning av NAK (anbefales fjernet senest innen 7 (10) dager)

 • Bruk hansker.
 • Stopp infusjon og steng av NAK (med klemme eller propp) 30 min før fjerning.
 • Ha nødvendig utstyr klart (klorhexidinsprit 5 mg/ml, suturfjerner, kompresser, tape)
 • Vask navlestumpen med klorhexidinsprit 5 mg/ml.
 • Fjern suturer og trekk NAK tilbake til ca 3–4 cm under hudnivå. NAK er da trukket ut av aorta og ligger i navlearterien (se figur).
 • Deretter holder man på NAK og venter til pulsasjon i NAK stopper (tar ofte ca 10–15 min)
 • Trekk deretter langsomt ut de gjenværende 3–4 cm (over ca 5 min/1 min per cm).
 • Observer for blødning, ha klar kompresser for kompresjon ved ev. blødning.
 • Observer også for blødning neste 4 timer mens barnet ligger på rygg-/sideleie (ikke bukleie).
 • NAK spissen sendes ikke rutinemessig til dyrkning; kun i de tilfellene der man mistenker kateter-relatert infeksjon (diskuter med lege).

Referanser

 

arteieka