Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

3 Invasive og praktiske prosedyrer

3.8 Spinalpunksjon

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

Kontraindikasjoner – relative

 • Trombocytter < 20 (hvis sterk indikasjon: trombocyttransfusjon før/under punksjonen)
 • Annen blødningstendens
 • Ventrikuloperitoneal shunt, punkter ev. shunten eller ventrikkelen (nevrokirurg)
 • Infeksjon/anomalier i innstikksområdet
 • FV < 1500g med alvorlig RDS (relativ)

Forberedelse/utstyr

 • Behov for 1 lege og 2 sykepleiere/barnepleier
 • Gjør klar merkelapper og rekvisisjoner til klin.kjemisk og mikrobiologen (gjøres av legen)
 • Sterile hansker, munnbind, ev.hette. Sterilt vaskesett og klorhexidin.
 • Spinalpunksjonsbakke med sterile glass, spinalpunksjonsnål (sort kork og kort nål, 40 mm lang) og sterilt laken.
 • Hvis man har tid legges EMLA-krem over innstikkstedet på forhånd. Sedasjon og analgesi anbefales, for eksempel med Fentanyl 1 mcg/kg iv. Noen sederer lett med Midazolam. Følg lokal prosedyre.

Fremgangsmåte

 • Barnet kan holdes i liggende stilling på siden eller sittende, med ryggen mot legen.
 • Maksimal krumning av ryggen! Ikke flekter halsen – kan gi apné!
 • God, stabil holdeteknikk! Stikk i periost er smertefullt!
 • Palper ønsket innstikkssted (mellom L4–L5 eller L3–L4, ikke høyere! Ryggmargen går til L3, linje mellom hoftekammene passerer L4).
 • Desinfiser huden (se kapittel 3.1 Huddesinfeksjon for innsetting av kateter dren etc) godt i og rundt dette området. Sterilt underlag.
 • Litt kranial stikkretning
 • NB! Forholdene er små og veien inn kort (5–7 mm hos premature)! Avanser sakte, ta ut stiletten ofte for å sjekke. Rotasjon av nåla 180o kan være lurt. Går man for dypt treffer man venepleksus. Noter dråpetakt og makroskopisk utseende – ev. trykkmåling.

Veiledende om fordeling av glass

Det er ikke alltid man får fylt alle glass, det er ikke alltid man behøver å sende til virusundersøkelser osv. Hvis det er initialt blodig spinalvæske som klarner opp kan det lønne seg å sende f.eks glass 3 og glass 4 til klinisk kjemisk. Legen som utfører punksjon avgjør dette:

 • 10 dråper i glass 1 (til klinisk kjemisk – celler )
 • 15–20 dråper i glass 2 (til bakt. us.)
 • 15–20 dråper i glass 3 (til virus us.)
 • 15–20 dråper i glass 4 (til klinisk kjemisk – celler , protein, glukose)
 • 2 dråper på hhv rød og brun agar, som MÅ merkes

Det er viktig at prøvematerialet analyseres raskt og at de som skal motta prøven er klare. Hvordan det gjøres rent praktisk avhenger av rutine der du jobber, men ring alltid og undersøk på forhånd/gi beskjed dersom du er usikker.