Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

3 Invasive og praktiske prosedyrer

3.10 Pneumothorax-drenasje (nødtorakocentese og thoraxdren)

Sist faglig oppdatert: 15.01.2023

Claus Klingenberg, Anne Lee Solevåg og Jannicke H. Andresen

Se også kapittel om Luftlekkasje-syndromer

A. Nødtorakocentese

Må noen ganger utføres i en situasjon hvor barnet er klinisk ustabilt og man mistenker trykkpneumothoraks (akutt kardiorespiratorisk kollaps). Kliniske tegn kan være raskt økende respirasjonsbesvær/oksygenbehov (vanligvis på CPAP/respirator), ensidig nedsatt respirasjonslyd og respirasjonsbevegelse og/eller fall i blodtrykk. Man vil vanligvis ha tid til å gjøre gjennomlysning. Gjennomlysning er en relativ sensitiv undersøkelse mtp pneumothoraks hos små premature, men langt mindre sensitiv hos fullbårne. Ikke alltid tid til å vente på rtg thoraks. Ultralyd benyttes i økende grad også diagnostikk av pneumothoraks av de som behersker denne teknikken, og kan ev utføres raskt. Fravær av «lung sliding» gir mistanke om pneumothoraks.

Utstyr:

 • Blå (21 G) eller gul venflon (24 G)
 • Treveiskran
 • Huddesinfeksjon
 • 10 ml sprøyte

Prosedyre:

 • Håndhygiene og helst sterile hansker
 • Vask innstikkstedet
 • Stikk inn venflon (21 eller 24 G) – rett ned i 2. intercostalrom i medioclaviculærlinjen. 
 • Avanser nålen til man kan aspirere luft
 • Ta ut selve nålen og koble til treveiskran og sprøyte 
 • Trekk ut luft – når/hvis sprøyten er full slippes luft ut til omgivelsen via treveiskranen
 • Fortsette aspirasjon/tømming av luft hvis det er vedvarende luftlekkasje og/eller inntil man har fått anlagt et thoraksdren
 • I noen tilfeller er det nok å evakuere luft med venflon, og det er ikke behov for thoraksdren.

B. Thoraksdren-pig tail kateter (myk polyuretan)

Utstyr: 

 • Steril oppdekking. 
 • Egnet pigtailkateter (ulike produsenter)
 • Lidokain 5 eller 10 mg/ml uten adrenalin 
 • DrainFix ”hoppbakke” (> 1000 g) eller annen tape for fiksering hos de aller minste. 

Forberedelse:

 • Engangs vannlås fylles med sterilt vann i begge kammer, følg bruksanvisningen. Ved pneumothoraks settes differansen mellom væskespeilene (negativt trykk) til 10–15 cm vann. 

Prosedyre (se eHåndbok – Innleggelse av pigtail-kateter på nyfødt - Instruksjonsfilm (ous-hf.no)): 

 • Viktig å vurdere innstikksted i forhold til brystvev hos jenter, unngå å stikke for nært mamillen.
 • Lokal infiltrasjonsanestesi med Lidokain 5 eller 10 mg/ml uten adrenalin settes i hud og intercostalt til pleura midtaxillært lateralt for papilla mammae, d.v.s. posteriort for pectoralismuskulaturen. (Maksimal dose: 3–4 mg/kg. Anslagstid 1–2 minutter.
 • Gi også alltid morfin eller fentanyl IV, husk variabel/lang anslagstid på morfin, gi medikamentet tid til å virke, eller velg fentanyl.
 • Se bruksanvisningen på drenet du bruker, dette kan variere noe: Drenet har en kuttende spiss nål innerst (A) som er festet i grønn kork, en metalltrokar utenpå (B) som er festet med gjennomsiktig kobling inn mot Luer-lås. Helt ytterst er det myke grønn- eller blåfargede drenet (C) med 4 sidehull og hull på enden. Husk å bruke den hvite hylsen rundt drenet når A og B føres ut mot spissen i forbindelse med klargjøring av drenet. 
 • Før drenet med spissen (A+B+C) intercostalt i overkant av ribben (blodkarene ligger i underkant). Det er ikke nødvendig å lage åpning i huden med skalpell først. Ha god støtte for hånden mot thoraks slik at du ikke «glipper» og perforerer lungen når drenet perforerer pleura. Med en gang drenet er kommet inn i pleurahulen trekker man den innerste spisse nålen (A) tilbake (men fjerner den ikke helt). Deretter føres drenet inn svakt kranialt noen få centimeter, før drenet skyves inn over metalltrokaren. Metalltrokaren skal da være løs, slik at kateteret kan avanseres, men metalltrokaren skal ikke avanseres ytterligere. Når sidehullene er godt inne i pleurahulen fjernes kniv og metalltrokar (B). Drenets spiss vil da krølle seg opp som en grisehale. 
 • Man fikserer drenet uten sutur, enten i ”hoppbakke” (DrainFix) eller med vanlig tape. Hos de minste premature fungerer det fint med Tegaderm fra begge sider (halvparten på huden, halvparten oppover kateteret og teipet sammen med tilsvarende fra andre siden).

C. Thoraksdren – «tradisjonelt»

Utstyr:

 • Steril oppdekking.
 • Thoraksdren for nyfødte med mandreng/trokar (2 størrelser; 8 Fr til premature og 10 Fr til fullbårne). Drenet kobles etter innstikk til et mellomstykke som har Luer-kobling mot drenet og konisk kobling mot vannlåsen. 
 • Lidokain 5 eller 10 mg/ml uten adrenalin 
 • Skalpell og suturmateriell.

Forberedelse:

 • Engangs vannlås fylles med sterilt vann i begge kammer i følge bruksanvisningen. Ved pneumothoraks settes differansen mellom væskespeilene (negativt trykk) til 10–15 cm vann. 

Prosedyre:

 • Lokal infiltrasjonsanestesi med Lidokain 5 eller 10 mg/ml uten adrenalintilsetning i hud og intercostalt til pleura midtaxillært lateralt for papilla mammae, d.v.s. posteriort for pectoralismuskulaturen (Maksimal dose: 3–4 mg/kg). 
 • Gi også alltid morfin eller fentanyl IV, husk variabel/lang anslagstid på morfin, gi medikamentet tid til å virke, eller velg fentanyl.
 • Legg hudsnitt på 0,5 cm parallelt med, og mot selve ribben. 
 • Før drenet med trokar intercostalt i overkant av ribben (blodkarene ligger i underkant). Ha god støtte for hånden mot thoraks slik at du ikke «glipper» og perforerer lungen når drenet perforerer pleura. Det kreves relativt stor kraft for å komme gjennom. Med en gang drenet er kommet inn i pleurahulen, fjernes trokaren og drenet føres svakt kranialt så langt at spissen anslagsvis når midt mellom brystvegg og mediastinum. Sett umiddelbart på treveiskran for å unngå å trekke luft inn i pleurahulen.
 • Drenet sutureres i hudnivå. Tobakksutur i hud og en omgang rundt selve drenet. Dren + innstikksåpningen dekkes med Tegaderm eller annet materiale etter kobling til mellomstykket og sug. Beskytt barnets hud med sterile kompresser under dren og slanger. 

Felles for B og C.

 • Både pigtail kateter og vanlig thoraksdren kobles etter innstikk til et mellomstykke som har Luer-kobling mot drenet og konisk kobling mot vannlåsen.
 • Det er optimalt sug fra veggsuget når det bobler rolig på «veggsugsiden» i vannlåsen. Så lenge det kommer luft fra pleurahulen vil det boble på «lungesiden».
 • Drenposisjon og effekt av behandlingen bekreftes ved rtg. thoraks.
 • Vurdér antibiotika deførste dagene.

Seponering:   

 • Ingen bobling på «lungesiden» ca 12 timer, og lungen står i vegg røntgenologisk: Sug stoppes og drenet stenges med kran eller klemme. 
 • Observer nøye at barnet ikke blir dårligere! Dersom rtg. thoraks etter 12 timer bekrefter at lungen fortsatt står i vegg, kan drenet fjernes. 
 • Bruk adekvate ikke-medikamentelle smertelindringsmetoder ved fjerning av drenet
 • Pass på at det ikke suges inn luft. Legg på 2 steristrips, samt komprimerende bandasje. Denne kan fjernes etter 4–5 dager. 

PS. Det kan ev. være lurt å beholde drenet noe lenger ved fortsatt stort trykkbehov på respiratoren.

Publisert 2021: Claus Klingenberg og Solveig Marianne Nordhov