Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

20 Føde- og barselrutiner

20.6 Oppfølging av avvik/sykdom hos barn innlagt på Barsel

Hos en del barn vil det i svangerskapet eller i barseltiden oppdages patologi som vil kreve oppfølging, men ikke umiddelbar innleggelse eller poliklinisk behandling ved Nyfødt Intensiv.

Det er viktig at det i barseltiden skrives journalnotat på slike pasienter. Barnelegen som oppdager tilstanden på føden/barsel er ansvarlig for dette.

Ev. henvisning/tilsynsanmodning direkte til ortoped, plastikkirurg, nevrokirurg eller andre, for videre behandling.
Henvisningen skrives/dikteres av undersøkende lege.
Informer ansvarlig overlege på Nyfødt Intensiv.