Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

20 Føde- og barselrutiner

20.10 Barselinformasjon – Helse Nord 2019

Denne brosjyren, utarbeidet fra Barneavdelingen i Hammerfest, Tromsø og Bodø, distribueres til nybakte foreldre på fødeavdelinger i Helse Nord,