Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

20 Føde- og barselrutiner

20.8 Tilstander hos nyfødte på barsel

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

Sacrococcygeale pits: Svært vanlig med noe innsøkk i rima internates. Isolert pit i øvre del av rima internates er godartet, men sjekk kort nevrologisk status.
Ved større forandringer diskuter med overlege. DD spinal dysrafisme, se kap. 9.7

Tilstander omtalt i andre kapitler

Kap. 17: Ortopedi, plastisk kirurgi, ØNH og hud: Hofteleddsdysplasi, Fotdeformiteter, Clavicula fraktur, Humerus fraktur, Plexus brachialis skade, Leppe-gane spalte, Tannutbrudd, Preaurikulære tags, Skjev nese, mikrooti, Syndaktylier, Polydaktylier

Kap. 4: Infeksjoner: Hepatitt B, Hepatitt C, HIV, Rutiner for BCG og hepatitt B vaksinasjon, Konjunktivitt, vannkopper

Kap. 6: Hjerte og sirkulasjon: Bilyd oppdaget på barsel

Kap. 12. Nefrologi og urologi: Prenatalt påvist utvidet nyrebekken, Hypospadi

Kap. 9. Nevrologi: Kramper, floppy infant etc.