Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

20 Føde- og barselrutiner

20.11 Rituell omskjæring

Før 3 mnd alder kan foresatte kan ta direkte kontakt med Ibsen sykehusene (post@ibsensykehusene.no) som har en avtale med UNN om å gjøre disse inngrepene. Foresatte kan selv søke direkte om rituell omskjæring. Foresatte vil da få tilsendt noen skjemaer som de må fylle ut. I skjemaene opplyses det blant annet om at man må ha en erklæring på barnets helsetilstand og at man må ha en uttalelse fra enten fastlegen, sykehuset eller helsestasjon på at barnet ikke har noen alvorlige lidelser eller sykdommer som kan forårsake komplikasjoner ved et slikt inngrep.