Innholdsfortegnelse

Fysikalsk medisin og rehabilitering - veileder

Hodeskader og hjerneslag

Medikamentell behandling ved bevissthetsforstyrrelser etter TBI

Toril Skandsen

Diagnostikk og utredning

Det forutsettes at det er gjort en spesialisert vurdering av pasienten.

Ved antakelse om en alvorlig bevissthetsreduksjon (vegetativ tilstand eller minimalt bevisst tilstand) bør pasienten undersøkes med et standardisert kartleggingsverktøy som f. eks. Coma Recovery Scale-Revised, som foreligger på norsk og brukes i spesialiserte rehabiliteringsavdelinger.

Pasienter i posttraumatisk forvirring bør undersøkes med systematisk og gjentatt evaluering av orientering, med f. eks. Orientation Log eller Galveston Orientation and Amnesia Test. I tillegg bør graden av agitasjon følges over tid med f. eks. Confusion Assessment Protocol eller Agitated Behavior Scale. Alle disse foreligger på norsk og er i bruk ved flere rehabiliteringsavdelinger.

Behandling

Nordisk nettverk for nevrorehabilitering har nylig utarbeidet retningslinjer for farmakologisk behandling av pasienter med langvarig redusert bevissthet og for pasienter med agitasjon etter ervervet hjerneskade. Lenke til disse ligger under «fordypningsstoff», og det vises her i sin helhet til disse og referansene som følger de dokumentene.

  • Ved vegetativ tilstand eller minimalt bevisst tilstand er det først og fremst aktuelt å prøve ut amantadin, som i en randomisert, kontrollert studie viste deg å framskynde oppvåkning. Det er også noen rapporter av at zolpidem har fremmet våkenhet, antakelig ved en paradoksal effekt av GABAerg stimulering. Dette er en sjelden effekt, men utprøving av en enkelt dose på dagtid er lett å gjennomføre i en institusjon og forsøkes derfor ofte hos disse pasientene. 
  • Ved agitasjon i posttraumatisk forvirringsfase eller etter andre former for ervervet hjerneskade er det først og fremst viktig å utføre systematiske atferdsobservasjoner og kartlegging av orientering og kognisjon, samt om det foreligger smerter, ubehag eller andre somatiske tilstander som kan forverre agitasjonen. Ikke-medikamentelle tiltak skal alltid prøves først. Dersom det likevel er behov for farmakologisk behandling, kan ulike medikamenter som ikke-selektive betablokkere, atypiske antipsykotika og antiepileptika være aktuelle. I kritiske situasjoner gjelder egne anbefalinger. Se retningslinjene for dosering og forsiktighetsregler.

Fordypningsstoff

 

Toril Skandsen er overlege ved St. Olavs hospital og professor ved NTNU.