Innholdsfortegnelse

Fysikalsk medisin og rehabilitering - veileder

Plager i nakke og rygg

Kirurgisk intervensjon

Sist faglig oppdatert: 12.08.2023

Knut Jørgen Haug

Indikasjonsstilling

Ryggkirurgi har som all kirurgi, flere potensielt alvorlige komplikasjoner. Selv om vi har mange utredningsverktøy, er det ved ryggkirurgi ofte vanskelig å stille sikker indikasjon på enkelte pasienter. Ved valg av behandling må man vurdere hele pasienten og dens antatte prognose og risiko ved å gjennomføre eller avstå fra kirurgisk behandling.

 • Akutt indikasjon: Cauda equina syndrom, progredierende pareser, ustabile brudd, tverrsnittslesjoner med ukomplette utfall, onkologiske sykdommer, infeksjoner med kompresjon eller abscesser og ved intraktable smerter.
 • Relativ indikasjon: Spinal stenose, prolaps, skolioser, sagittal ubalanse og ryggsmerter

Gjennomføring av ryggkirurgi

 • Forberedelse før kirurgi: Meldeprosedyrer, prøvetaking, billedinformasjon og medikasjon.
 • På operasjon: Anestesi, leiring, sterile prosedyrer, nivåbestemmelse og organisering av utstyr.
 • Operasjonsteknikker: Dekompresjonsmetoder og fiksasjonsmetoder
 • Peroperative komplikasjoner: Feil nivå, blødning lokalt eller i bukhulen, durarift, nerveskade og svikt i fiksasjonen.

Pasientinformasjon

 • Prognose: Ulike resultater avhengig av indikasjonen. Prolaps 75-90% blir bedre, spinal stenose ca. 70-80%, kort fiksering for spondylolyse/spondylolistese 2/3 blir minst 50% bedre, fiksering ved korsryggsmerter 60-80% oppgir bedring.
 • Komplikasjoner: Infeksjoner 1-2%, postoperativ hematom 0,2-2%, durarift 1-5%, nerveskade 1-5%, karskade 0,2%, recidiv 5-10%
 • Mobilisering etter kirurgi: Fri mobilisering ofte til smertegrense.
 • Kontroller: Fjerne sting etter ca. 14 dager. Variabelt regime etter inngrep og sykehus: Ofte etter 6 og 12 uker, samt 6 mnd. og/eller 1 år ved fiksasjoner
 • Sykemelding: fra 2-6 uker avhengig av type inngrep og type arbeid

Definisjoner

 • Prolaps: Gjennombrudd av nukleus pulposus gjennom annulus fibrosus
 • Spinal stenose: Innsnevring av spinalkanal med utstrålende plager (klinisk syndrom)
 • Cauda equina syndrom: Sykdom eller skade på nervebunten fra L1-nivå. Nedsatt hudfølsomhet i underlivet, svekket kontroll for urinblære og endetarm og lammelser i beina
 • Spondylolistese: Glidning av virvel i relasjon til nabovirvel forover eller bakover
 • Skoliose: Skjevhet i ryggsøylen, juvenil, adolescent eller adult
 • Dekompresjon: Trykkavlaste, i dette tilfellet nevrologiske strukturer i ryggen
 • Laminektomi: Kirurgisk fjerning av bakre strukturer, pr.spinosus, lamina og lig.flavum
 • Arkotomi: Delvis kirurgisk fjerning av lamina og mediale bueledd
 • Fiksasjon/artrodese: Avstivning av virvler/ledd med ben/skruer/implantater

Fordypningsstoff

Nasjonale kliniske retningslinjer korsryggsmerter 2007

UpToDate; akutt lumbal radikulopati

UpToDate; lumbal spinal stenose

Referanser

 1. Surgical or Nonoperative Treatment for Lumbar Spinal Stenosis?: A Randomized Controlled Trial. Malmivaara, Antti MD et al; Spine, januar 2007
 2. Surgical vs Nonoperative Treatment for Lumbar Disk Herniation (SPORT). Weinstein JN et.al., JAMA 2006;296:2441-2450
 3. Computed tonography after laminectomy for lumbar spinal stenosis. Patients pain patterns, walking capasity and subjective disability had no correlation with computed tomography findings. Herno A. Et al. Spine 1994 Sep 1; 19(17):1975-8
 4. Qualitative grading of severity of lumbar spinal stenosis based on the morphology of the dural sac on magnetic resonance images, Schizas et al; Spine (Phila Pa 1976). 2010 Oct 1;35(21):1919-24
 5. A Randomized, Controlled Trial of Fusion Surgery for Lumbar Spinal Stenosis. Försth et al; April 14, 2016, N Engl J Med 2016; 374:1413-1423

Knut Jørgen Haug er overlege og seksjonsleder for ryggseksjonen på Sykehuset Telemark, ortopedisk avdeling Skien og Porsgrunn.