Innholdsfortegnelse

Fysikalsk medisin og rehabilitering - veileder

Plager i nakke og rygg

Strukturelle nakke- og ryggplager

Sist faglig oppdatert: 15.09.2021

Strukturelle rygglidelser omfatter pasienter med skoliose og kyfose. 

Skoliose

Bakgrunn

Forekomsten av strukturelle rygglidelser er ca. 4 %. Vanligst er adolescent idiopatisk skoliose som oftest debuterer i forbindelse med vekstspurten i puberten og oppdages tilfeldig. Effekten av skole screening er omdiskutert (1). Ca. 80 % av pasientene er jenter og har en høyresidig thorakal primærkurve. Skoliose kan skyldes kongenitte forandringer, slik som en halv virvel eller sammenvokste virvler. Ved nevrologiske sykdommer og syndromer, for eksempel Duchenne, spinal muskelatrofi, CP eller Prader Willis Syndrom er skoliosen ofte C- formet og ikke S-formet. Skoliose kan også skyldes brudd i ryggen, stråling eller degenerative forandringer. 

Diagnostikk

Skjevheten defineres som skoliose dersom primærkurver er > 10°. De fleste har lite smerter eller smerter av og til. Den strukturelle ryggskjevheten ses best ved å be pasienten bøye seg fremover. Da vil dreiningen av ryggsøylen medføre at ribbebuen står høyere på den konvekse siden og kan se ut som kjølen på en båt. 

Lungefunksjon er nedsatt ved skoliose > 70°. Differensialdiagnostisk må skjevhet som ikke skyldes strukturelle endringer i ryggsøylen, utelukkes, for eksempel beinlengdeforskjell eller avverge pga. smerte i ryggen, noen ganger ved prolaps.

Behandling

Behandlingen må tilpasses pasientens funksjonsnivå og kan være korsett, sitteskall, fysioterapi eller operasjon.

Korsett. Dersom skoliosen progredierer til > 20-25°, er det indikasjon for korsettbehandling dersom pasienten fortsatt vokser. Vekstpotensialet vurderes ved hjelp av røntgen av hoftekam eller håndskjelett. Behandlingen fortsetter vanligvis til to år etter menarche. 

Operasjon. Operasjon er indisert ved skoliose > 45° i voksealder og kan være indisert hos voksne med skoliose > 50°. Indikasjonen er først og fremst kosmetisk. Selv om skoliosen og funksjonssvikten kan være betydelig ved degenerativ skoliose, er store operasjoner på et gammelt skjelett risikofylt med mye komplikasjoner og som regel ikke indisert.

Fysioterapi. Tradisjonelt har pasienter i Skandinavia og USA hatt lite fysioterapi under korsettbehandling og seinere, mens dette har vært mer vanlig i andre land i Europa. 

Oppfølging og prognose

Det er krevende å bruke korsett, men det stopper progresjonen og livskvaliteten er ikke redusert i behandlingsperioden (2). De fleste med skoliose har like god funksjon og livskvalitet som jevnaldrende uten skoliose ved oppfølging 20-30 år etter korsett eller operativ behandling (3). I Norge skjer oppfølging av pasienter med skoliose ved ortopedisk avdeling på St. Olavs hospital, Haukeland og ved Rikshospitalet, OUS. I flere andre land har fysikalsk medisineren ansvaret sammen med ortopediingeniør og fysioterapeut.

Kyfose

Kyfose som debuterer i oppveksten, skyldes som regel Scheuermanns sykdom definert ved tre virvler med kileform pga. avaskulær nekrose. Det er vanligst blant gutter. Anbefalt behandling er korsett og fysisk aktivitet for å styrke muskulatur mellom skulderbladene (4). Brudd sekvele eller ankyloserende spondylitt kan føre til kyfose.

Referanser

  1. Adobor RD, Joranger P, Steen H, Navrud S, Brox JI. A health economic evaluation of screening and treatment in patients with adolescent idiopathic scoliosis. Scoliosis. 2014;9(1):21.
  2. Weinstein SL, Dolan LA, Wright JG, Dobbs MB. Effects of bracing in adolescents with idiopathic scoliosis. N Engl J Med. 2013;369(16):1512-21.
  3. Lange JE, Steen H, Gunderson R, Brox JI. Long-term results after Boston brace treatment in late-onset juvenile and adolescent idiopathic scoliosis. Scoliosis. 2011;6:18.
  4. de Mauroy J, Weiss H, Aulisa A, Aulisa L, Brox J, Durmala J, et al. 7th SOSORT consensus paper: conservative treatment of idiopathic & Scheuermann's kyphosis. Scoliosis. 2010;5:9.

Jens Ivar Brox er overlege og leder for nakke- og ryggpoliklinikken, avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Oslo Universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo.  

Søkeord: skoliose, kyfose, korsettbehandling