Innholdsfortegnelse

Fysikalsk medisin og rehabilitering - veileder

Plager i nakke og rygg

Tverrfaglig nakke- og ryggbehandling

Sist faglig oppdatert: 15.09.2021

Bakgrunn

Ved langvarige korsryggsmerter er det på verdensbasis stor avstand mellom hva som gis av behandling og hva som har evidens for effekt (Foster et al, 2018). I Norge har vi utarbeidet nasjonale kliniske retningslinjer, og der anbefales henvisning til spesialisthelsetjenesten for utredning, kognitivt rettede tiltak og trening/fysisk aktivitet dersom pasienten ikke har gjenopptatt vanlige aktiviteter eller kommet tilbake i arbeid etter ca. 4-6 uker. 

Slik behandling gis ved en rekke offentlige og private institusjoner i Norge, men innholdet i tilbudene og varigheten av dem varierer stort. 

Kjerneinformasjon

 • Psykososiale faktorer ser ut til å ha større betydning for funksjonstapet ved langvarige korsryggsmerter enn biomekaniske forhold. (Linton et al, 2000)
 • Pasienter med subakutte korsryggsmerter ser ut til å gjøre det bedre etter tverrfaglig rehabilitering enn pasienter som ikke har fått slik behandling. (Marin et al, 2017)
 • Optimal dose/varighet av tverrfaglig rehabilitering er ukjent. (Kamper et al, 2015) 
 • Korte kognitive intervensjoner har i en rekke studier vist seg like effektivt som mer omfattende behandlingsopplegg, i hvert fall for sykefravær. (Jensen et al, 2011, Reme et al, 2016, Harris et al, 2017)
 • Treningsterapi har vist moderat effekt ved subakutte og kroniske korsryggsmerter. Men det finnes ikke evidens for at en form for trening er bedre enn en annen. (Foster et al 2018). 
 • Ved sammensatte smertetilstander har kognitiv atferdsterapi effekt på depresjon, katastrofetenkning og funksjonsnivå. I mindre grad på smerte. (Williams et al, 2012) 

Anbefalt litteratur

UpToDate; subakutt og kronisk lumbal ryggsmerte, medikamentell og ikke-medikamentell behandling

UpToDate; treningsbasert behandling for lumbale ryggsmerter

Referanser

 1. Lærum E, Brox JI, Storheim K et al. Nasjonale kliniske retningslinjer. Korsryggsmerter – med og uten nerverotaffeksjon. Oslo: FORMI, Formidlingsenheten for muskel- og skjelettlidelser/Sosial- og helsedirektoratet, 2007. www.formi.no (10.9.2007).
 2. Linton SJ. A review of psychological risk factors in back and neck pain. Spine (Phila Pa 1976). 2000 May 1;25(9):1148-56. doi: 10.1097/00007632-200005010-00017. PMID: 10788861.
 3. Marin TJ, Van Eerd D, Irvin E, Couban R, Koes BW, Malmivaara A, van Tulder MW, Kamper SJ. Multidisciplinary biopsychosocial rehabilitation for subacute low back pain. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Jun 28;6(6):CD002193. doi: 10.1002/14651858.CD002193.pub2. PMID: 28656659; PMCID: PMC6481490.
 4. Kamper SJ, Apeldoorn AT, Chiarotto A, Smeets RJ, Ostelo RW, Guzman J, van Tulder MW. Multidisciplinary biopsychosocial rehabilitation for chronic low back pain. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Sep 2;(9):CD000963. doi: 10.1002/14651858.CD000963.pub3. PMID: 25180773.
 5. Foster NE, Anema JR, Cherkin D, Chou R, Cohen SP, Gross DP, Ferreira PH, Fritz JM, Koes BW, Peul W, Turner JA, Maher CG; Lancet Low Back Pain Series Working Group. Prevention and treatment of low back pain: evidence, challenges, and promising directions. Lancet. 2018 Jun 9;391(10137):2368-2383. doi: 10.1016/S0140-6736(18)30489-6. Epub 2018 Mar 21. PMID: 29573872.
 6. Jensen c, et al., One-Year Follow-Up in Employees Sick-Listed Because of Low Back Pain. Spine 2011
 7. Reme, S.E., et al., Cognitive Interventions and Nutritional Supplements (The CINS Trial): A Randomized Controlled, Multicenter Trial Comparing a Brief Intervention With Additional Cognitive Behavioral Therapy, Seal Oil, and Soy Oil for Sick-Listed Low Back Pain Patients. Spine (Phila Pa 1976), 2016.
 8. Harris A, et al., Brief intervention, physical exercise and cognitive behavioural group therapy for patients with chronic low back pain (The CINS trial). European Journal of Pain. 20017
 9. Smith BE, Littlewood C, May S. An update of stabilisation exercises for low back pain: a systematic review with meta-analysis. BMC Musculoskelet Disord. 2014 Dec 9;15:416. doi: 10.1186/1471-2474-15-416. PMID: 25488399; PMCID: PMC4295260.
 10. Williams AC, Eccleston C, Morley S. Psychological therapies for the management of chronic pain (excluding headache) in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Nov 14;11(11) Update in: Cochrane Database Syst Rev. 2020 Aug 12;8