Innholdsfortegnelse

Generell veileder i pediatri

7.3 Lungefunksjonstesting

7.3.6 Nasal nitrogenoksid, Single breath Online metode

Sist faglig oppdatert: 01.01.2017

Bjørg Evjenth og Christine Sachs-Olsen

Bakgrunn

Nitrogenoksid (NO) produseres i betydelig større konsentrasjoner i de paranasale bihulene sammenlignet med nedre luftveier. Dette skyldes høye konsentrasjoner av enzymet induserbar NO syntetase (iNOS) i bihulene. Likevel er det ikke vist noen overbevisende nytte av nasal NO (nNO) i utredning og behandling av allergisk rhinitt(1). Ved primær ciliær dyskinesi (PCD) er vanligvis nNO svært lav(2). nNO er etablert som et screening verktøy for PCD (3). Anbefalt cut-off verdi ved screening er <77 nl/min (4), men det finnes foreløpig ingen konsensus mht. hvilken terskelverdi som utgjør en positiv eller en negativ cut-off verdi (5).

Forhåndsregler

Det bør være >2 uker siden gjennomgått luftveisinfeksjon.

Gjennomføring

Prosedyren for single breath online nNO er beskrevet i retningslinjer fra ATS/ERS (6). Det er anbefalt å bruke en chemiluminescence analysator samt å puste inn NO-fri luft for å unngå forurensing fra omgivelsene.

Pasienten skal sitte komfortabelt og puste rolig før undersøkelsen. En ”NO-inert oliven” installeres i den ene nesekaviteten slik at denne okkluderes. Pasienten puster inn NO-fri luft via et munnstykke til ”total lunge kapasitet”. Deretter full ekshalasjon med en konstant flow på 50 ml/s ±10%. Det ekspiratoriske trykket skal være 5-20 cmH2O. Nasal luft aspireres med en transnasal flowrate på 0,25-3 L/min. Pasienten skal puste ut i 20-30sekunder og avslutter deretter med å puste inn.

nNO avleses i platåfasen. Platåfasen skal vare ≥3 sek og forskjellen i nNO skal være

<10 % mellom start og sluttpunkt og intet punkt skal avvike >10 % i platåfasen.

Undersøkelsen repeteres til man oppnår 3 nNO platåer med <10% forskjell eller 2 nNO plåter med <5 % forskjell (CV%). Gjennomsnittsverdien av disse er pasientens nNO. nNO konsentrasjonen målt i parts per billion (ppb) er avhengig av transnasal flowrate. Det er derfor anbefalt at nNO angis som NO produksjon (VNO) målt i nl/min.

nNO produksjonen (VNO) beregnes som:

VNO (nl/min) = nNO (ppb) x transnasal flowrate (L/min)

Tolkning

Hvis nNO <77 nl/min bør pasienten henvises for PCD utredning.
Aktuelle differensialdiagnoser ved lave nNO verdier er cystisk fibrose samt nasal stenose i forbindelse med rhinitt og andre tilstander(1).

Referanser

  1. Manna A, et al. Clinical application of nasal nitric oxide measurement in pediatric airway diseases. Pediatric Pulmonology 2014.
  2. Lundberg JO, et al. Primarily nasal origin of exhaled nitric oxide and absence in kartagener's syndrome. Eur Respir J 1994;7:1501-1504.
  3. Barbato A et al. Primary ciliary dyskinesia: A consensus statement on diagnostic and treatment approaches in children. Eur Respir J 2009;34:1264-1276.
  4. Jackson CL et al. Accuracy of diagnostic testing in primary ciliary dyskinesia. Eur Respir J 2016;47:837-848.
  5. Lucas JS et al. European Society Guidelines for the diagnosis of Primary ciliary dyskinesia. Eur Respir J 2016 In Press. DOI: 10.1183/13993003.01090-2016.
  6. American Thoracic Society, European Respiratory Society. ATS/ERS recommendations for standardized procedures for the online and offline measurement of exhaled lower respiratory nitric oxide and nasal nitric oxide, 2005. Am J Respir Crit Care Med 2005;171:912-930.