Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

11 Endokrinologi

11.5 Mikropenis

Sist faglig oppdatert: 01.01.2019

Arild Leknessund

Bakgrunn

Definisjon: En for alder liten (< 2,5 SD), men normalt utviklet penis. I praksis penislengde < 2,5 cm hos fullbårne. Måles dorsalt fra os pubis til toppen av glans. Mikropenis skyldes lite androgenpåslag etter 12. svangerskapsuke, og inkl. bl.a hypofyseinsuffisiens, partiell androgen insensitivitet og 5 α-reduktase mangel (5 α-reduktase omdanner testosteron 🡪 biologisk aktivt dihydrotestosteron/DHT)

Tilstander ofte assosiert med mikropenis og små testikler

Alvorlig VH mangelHypoglykemi
Panhypopituitarismeobs hypoglykemi. Tillegg VH, TSH og ACTH mangel
Anencefalisom over
Isolert LH eller FSH mangelRetentio testis bilat vanlig
Kallmann syndromAnosmi, retentio testis
CHARGE syndromMultiple misdannelser (øre, hjerte, choanae etc.)
Prader Willi syndromHypotoni, retentio testis
Testikkel atrofiTom scrotum
49 XXXXYRetentio testis


Utredning og diagnostikk

Klinisk undersøkelse (retentio testis? midtlinjedefekter?) obs hypolykemi

Blodprøver:
ACTH, cortisol, TSH/FT4, LH, FSH, VH, insulin – spesielt ved hypoglykemi
FSH, LH, Testosteron, DHT, (taes før 3. levedøgn eller etter 10. levedøgn), DHEA.

Referanseområder:

 Testosteron (nmol/l)DHT (nmol/l)LH (IU/l)FSH (IU/l)
1-3 dager< 121,5 – 4,50-10-10
4-7 dager0,5 - 30,1 – 0,80-10-5
0,5–3 mnd4-140,2–4,50-10-28


Normal ratio Testosteron/ DHT er 3 (range 1-6) i nyfødtperioden. I pubertet 12 (range 7-18)

UL scrotum/lysker:
Ved bilateral retentio testis/ikke påviste testikler

Behandling og oppfølging

Ved mikropenis er det i dag anbefalt å gi behandling med testosteron. Praktisk gjøres dette med Testosteron Enantat (Testoviron ®) 25 mg i.m hver 4. uke (til sammen 3 doser). Ved påvist 5-alfa reduktase mangel anbefales krem med DHT til lokal applikasjon. Dette gies før barnet er 6 mnd gammel. Dette vil gi en vekst av penis som gjør at hverdagen blir lettere, og det er sannsynlig at dette også gir en psykologisk gevinst. Behandlingen påvirker ikke penis-sluttlengde i voksenalder.

Generelt ved kompliserende tilstander:

Dersom det foreligger kombinasjon av mikropenis, uklar morfologi av fallus, kryptorkisme eller svær hypospadi må man være obs på at det kan foreligge en forstyrrelse av kjønnsdifferensiering, se kap. 11.3. Ved tvil om utredning kontakt Haukeland sykehus eller OUS-Rikshospitalet.