Innholdsfortegnelse

Generell veileder i pediatri

11. Nevrologi

11.19 Downs syndrom: medisinske aspekter og oppfølging

Sist faglig oppdatert: 13.04.2024

I Generell veileder i pediatri ble det i 2006 av overlege Øyvind Kanavin utarbeidet et avsnitt om «Downs Syndrom: medisinske aspekter og oppfølging». Dette avsnittet ble revidert i 2009.

I denne aktuelle utgaven av Generell veileder i pediatri har vi nå valgt å lenke til en mer omfattende regional retningslinje for oppfølging av barn og unge med Downs syndrom, som er utarbeidet av alle habiliteringstjenestene for barn og unge (HABU) i Helse Sør-Øst. Denne retningslinjen gir anbefalinger om både:

  • Anbefalt oppfølging i HABU innen aktuelle områder
  • Anbefalt oppfølging av medisinske og nevrologiske tema

For foreldre/pårørende er det også mye nyttig og god informasjon på hjemmesiden til Norsk Nettverk for Downs syndrom; https://www.downssyndrom.no/.

Kortfattet informasjon om Downs syndrom, med relevante lenker, finnes også på Helse Norge.