Innholdsfortegnelse

Generell veileder i pediatri

11. Nevrologi

11.5 Sansedefekter

Sist faglig oppdatert: 01.01.2010

Våre viktigste sanser er synssansen og hørselen (fjernsanser), og den taktile og kinetetiske sans (kontaktsanser). Her vil synssans og hørsel bli omtalt ut fra pediatrisk erfaring. Sansedefekter kan finnes isolert eller kombinert og er hos barn ofte assosiert til nevrologiske dysfunksjoner (cerebral parese, gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, hydrocefalus, metabolske lidelser og «syndromer»). Sansedefekter kan finnes sammen med persepsjonsforstyrrelser som betegner hjernens evne til å gjenspeile og bearbeide sanseinntrykk.

Prosedyrer og verktøy