Innholdsfortegnelse

Generell veileder i pediatri

3.15 Langvarig feber av ukjent årsak

3.15.1 Langvarig feber av ukjent årsak

Infeksjonssykdommer

 • Bakteriell endokarditt
 • Urinveisinfeksjon
 • Abscess i buken
 • Spondylodiskitt
 • Osteomyelitt

Spesifikke infeksjoner

 • Cat-scratch disease (Bartonella henslae)
 • Lyme sykdom
 • Salmonella, Yersinia, Campylobacter-infeksjon
 • Brucellose
 • Leptospirose
 • Kronisk meningokokkemi
 • Syfilis
 • Tuberkulose og andre mykobakterie-infeksjoner
 • Malaria, parasitt-infeksjoner
 • Virusinfeksjoner (EBV, HBV, HIV, parvovirus)

Immunsviktsykdommer  

 • Primær eller sekundær immunsvikt av T- og/eller B-celler
 • Syklisk nøytropeni
 • AIDS

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer

 • Systemisk barneleddgikt (JIA)
 • Bindevevssykdommer (SLE, dematomyositt, vaskulitt)
 • Inflammatoriske tarmsykdommer (Ulcerøs kolitt, Crohns sykdom)
 • Hemofagocytisk syndrom

Periodisk feber med aftøs stomatitt, faryngitt og adenopati (PFAPA)

Neoplastiske sykdommer

 • Leukemi, lymfom
 • Langerhans histiocytose

Annet

 • Dehydrering
 • Heteslag
 • Medikament-feber
 • Cerebral feber