Innholdsfortegnelse

Generell veileder i pediatri

3.15 Langvarig feber av ukjent årsak

3.15.2. Syndromer med tilbakevendende feber

Familiær middelhavsfeber (FMF) er karakterisert av korte, gjentatte perioder med smertefull perito­nitt, plevritt og feber, men episodene har ikke et fast intervall.

Hyper IgD syndrom har gjentatt feber som vanligvis har forskjellig intervall, utslett, abdominal­symptomer, og økt IgD-nivå i serum (undersøkes av Rikshospitalets immunologiske avdeling).

Systemisk juvenil idiopatisk artritt (Systemisk JIA/Still) har høge febertopper, generell lymfekjertel­svulst, forstørret lever og milt, og artritt. Feberen kan ubehandlet vare i måneder.

Syklisk nøytropeni er karakterisert av episoder med feber, aftøse sår, faryngitt, lymfekjertelsvulst, bakterielle infeksjoner og nøytropeni som opptrer med 21–24 dagers intervall.

Tumornekrosefaktor reseptor-assosiert peridodisk syndrom er en autososmal dominant tilstand med feber som varer uker  til dager. Muskelsmerter, pseudocellulitt, konjunktivitt og periorbitalt ødem kan være assosiert med feberen.

Peridodisk feber med aftøs stomatitt, faryngitt og adenitt (PFAPA) kommer med faste intervaller, hvor det plutselig opptrer feber over 39 grader som varer 3–6 dager. CRP er oftest kraftig økt. Allmenntilstanden er god, og pasienten er fullstendig frisk mellom episodene. Dersom man er rimelig sikker på at pasienten feiler dette og ikke har noen annen årsak til feberen, kan det gis prednisolon 1 mg/kg ved starten av et anfall og ev. dagen etter. Pasienten skal da vanligvis bli feberfri, selv om dette dog ikke er patogno­monisk for PFAPA. Bruk av prednisolon er noe omdiskutert da enkelte mener at det kan medføre at feberen vender raskere tilbake. Tonsillektomi må også vurderes som aktuell behandling.

Tabell 2: Sammenlikning av tilstander med periodevis feber

 

PFAPA

FMF

Hyper IgD

Syst. JIA

Syklisk nøytropeni

Start før 5 års alder

Vanlig

Uvanlig

Vanlig

Vanlig

Vanlig

Lengde av feber­perioder

4 dager

2 dager

4 dager

> 30 dager

3 dager

Intervall mellom feberperiodene

2–8 uker

Uregelmessig

Uregelmessig.

18–24 dager

21–24 dager

Andre symptomer

Aftøs stomatitt faryngitt adenitt (hals)

Smertefull plevritt peritonitt

Leddsmerter magesmerter diare, utslett forstørret lever og milt

Utslett, artritt generell lymfade-nopati, forstørret lever og milt

Faryngit, aftøs sto-matitt, sjeldne bakte-rielle infeksjoner

Etnisk/geografi

Ingen

Middelhavet

Nederland

Ingen

Ingen

Spesielle laborato­rieprøver

Ingen

Genetisk

Økt IgD

 

Syklisk nøytropeni

Sekvele

Ingen

Amyloidose

Ingen

Polyartritt

Kronisk gingivitt

Diagnostikk og utredning

Forslag til første utredning:

Blodprøver: Hemoglobin, hvite, nøytrofile granulocytter, lymfocytter med CD4 og CD8, blodutstryk, trombocytter, senkning, CRP, IgG, IgM, IgA.

Ev. kontroll av nøytrofile 2–3 ganger i uken over en periode (4 uker)  for å utelukke syklisk nøytropeni

ALAT, ASAT, LDH.

Blodkultur x 3 uten antibiotikabruk

ANA, ANCA

Serologi for EBV, CMV, HIV

Urinprøve: stix, ev. dyrkning

Rtg thorax, ultralyd abdomen

Mantoux test/Quantiferontest

Ev. beinmargsaspirasjon

Samhandling

Fastlegen vil kunne gjøre den initiale utredningen, og henvise til barneavdeling dersom det ikke er åpenbart hva som feiler pasienten. Videre oppfølging bør kunne skje i et samarbeid.

Litteratur

  1. Periodic fever syndromes in children. J Pediatr 1999; 135, 15-21.
  2. Fever without apparent source on clinical examination, Curr Opinion Pediatr 2003; 15,112-20.
  3. Overt and occult rheumatic disease: the child with chronic fever. Best Practise & Res Clin Rheumatol 2002;16, 443-69
  4. Regelmessige episoder med høy feber hos liten gutt. Tidskr Nor Lægeforen 2007; 127, 1662-3.
  5. Periodisk feber-syndrom hos barn.  Tidskr Nor Lægeforen 2007; 127, 1651-3.