Innholdsfortegnelse

Generell veileder i pediatri

3. Infeksjoner, vaksiner og undersøkelse av adoptivbarn

Relevante lenker til Infeksjonskapiteler Akuttveileder

Sist faglig oppdatert: 24.10.2022

Dette kapittelet omhandler en del alvorlige infeksjoner/sykdomstilstander, samt generell informasjon om diagnostikk/utredning av infeksjonstilstander, antimikrobiell behandling og vaksiner. Enkelte av tilstandene som omtales er er sjeldne, andre er mer vanlig. Det er naturligvis en rekke tilstander som ikke er dekket, og det er ikke meningen at dette skal erstatte en lærebok på området.

En gjør oppmerksom på at følgende akutte infeksjoner hos barn er omtalt i Akuttveileder i pediatri, infeksjoner: