Innholdsfortegnelse

Generell veileder i pediatri

3. Infeksjoner, vaksiner og undersøkelse av adoptivbarn

3.25 Smittsomme mage-tarminfeksjoner

Sist faglig oppdatert: 01.01.2012

Smittsomme mage-tarminfeksjoner vil i mange tilfeller behandles i primærhelsetjenesten.
Av og til blir imidlertid barn innlagt på sykehus med slike infeksjoner. I en del tilfeller blir barneleger også spurt om råd, både når det gjelder behandling og oppfølging. Utenlandske lærebøker er ofte ikke dekkende da råd om behandling/oppfølging avviker fra norske forhold.

På Folkehelseinstituttet (FHI) sin hjemmeside er det publisert en E-bok som heter Smittevernboka. Smittevernboka inngår i smittevernserien fra Folkehelseinstituttet og
E-boken revideres fortløpende ved behov. Den er et lett tilgjengelig oppslagsverk om forebygging og kontroll av smittsomme sykdommer med relevans til norske forhold. Hovedmålgruppa er personell i kommunehelsetjenesten, men den inneholder også svært relevant informasjon for barneleger i spesialisthelsetjenesten.

Følgende kapitler er de mest relevante når det gjelder smittsomme mage-tarminfeksjoner:

1. Kontroll og oppfølging av pasienter med tarminfeksjoner.
Dette avsnittet gir konkrete råd vedr. restriksjoner for pasienter og familiemedlemmer/ nærkontakter ved tarminfeksjoner; når man skal ta kontrollprøver, når man kan defineres som ”smittefri”, hva man gjør ved tilfeldige bærere av enteropatogene mikrober og hvilke prøveintervaller som anbefales under oppfølging?

De følgende kapitler, i alfabetisk rekkefølge, omtaler enkelte sykdommer og agens som forårsaker smittsomme mage-tarminfeksjoner.

2. Amøbiasis

3. Campylobacteriose

4. Clostridium difficile-infeksjon

5. Cryptosporidiose

6. E. coli-enteritt (inkludert EHEC-infeksjon og HUS)

7. Giardiasis

8. Kolera

9. Norovirusenteritt

10. Rotavirusenteritt

11. Salmonellose

12. Shigellose

13. Yersiniose

Prosedyrer og verktøy