Innholdsfortegnelse

Generell veileder i pediatri

3. Infeksjoner, vaksiner og undersøkelse av adoptivbarn

3.9 Virale hepatitter (A, B og C)

Sist faglig oppdatert: 01.01.2019

Generelt

Hepatitt A, B og C er i smittevernloven definert som allmennfarlige smittsomme sykdommer:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-01-01-100

NAV yter full godtgjørelse av utgifter til legehjelp ved undersøkelse, behandling og kontroll, dvs pasienten skal ikke betale egenandel. 

Hepatitt A, B og C er meldepliktig til MSIS, gruppe A. Se også underkapitler 3.9.1 Hepatitt-A-virus (HAV), 3.9.2 Hepatitt-B-virus (HBV) og 3.9.3 Hepatitt-C-virus (HCV).

Prosedyrer og verktøy