Innholdsfortegnelse

Generell veileder i pediatri

8. Hjerte- og karsykdommer

8.23 Fjerning av temporære pacemakertråder

Sist faglig oppdatert: 01.01.2013

Gunnar Norgård og Hans Henrik Odland

Bakgrunn

Barn som gjennomgår åpen hjertekirurgi får vanligvis lagt inn epikardielle temporære pacemakertråder (PM-tråder). Disse kan brukes hvis det skulle oppstå postoperative bradykardier eller til evt. «takykardi-brytende» atriepacing.

Som hovedregel skal PM-tråder ikke fjernes før man er sikker på normal AV-overledning og man ikke lenger har behov for PM-tråder til diagnostikk eller pacing.

Ved intermitterende AV-blokk skal PM-tråder beholdes i 7 dager inntil stabil rytme/normal AV-overledning er dokumentert.

Pasienter med vedvarende (7–21 dager) postoperativ AV-blokk skal ha permanent pacemaker.

  • Hos barn som står på antikoagulantia (warfarin, heparin, lav molekylærvekt heparin, ASA, etc) eller andre med økt blødningsrisiko bør PM-trådene fjernes dagen før utskrivelse fra OUS-Rikshospitalet. INR-verdien bør ikke være høyere enn 2,0–2,2 før fjerning pga. økt risiko for blødning og tamponade.
  • Hos barn uten økt blødningsrisiko bør det gå 5–6 timer fra fjerning til utskrivelse.

 

PM-tråder
  1. Trådene vaskes med klorheksidin-sprit særlig rundt gjennomgang i huden.
  2. Løft knuten med pinsett e.l og hold.
  3. Tråden som går fra den eksterne stimulatoren (eller der denne var) klippes like over huden.
  4. Deretter trekkes i knuten slik at all tråd følger med ut. Man kan trekke mot en viss motstand med jevn kraft.
  5. Klipp aldri tråden slik at deler av denne ikke senere lar seg fjerne uten å konferere med OUS-Rikshospitalet (primært Thoraxkirurgisk avdeling).

Observasjon under og etter fjerning av PM-tråder
Det er viktig at barnet, når trådene dras ut og i minst en time etterpå, er sengeliggende og observeres med EKG-overvåking og BT-målinger (hvert 15.–30. min). Deretter observeres barnet i minst 5–6 timer i avdelingen før hjemreise.

Blødning og perikardtamponade er svært sjeldne komplikasjoner. Det er imidlertid viktig at man på den avdelingen der PM-trådene fjernes kan vurdere og håndtere eventuelle komplikasjoner, se også Postoperative komplikasjoner i Akuttveileder pediatri.

Prosedyrer og verktøy