Innholdsfortegnelse

Generell veileder i pediatri

8.5 EKG hos barn

8.5.1 Vanlig EKG

Sist faglig oppdatert: 01.01.2018

Ansgar Berg, Andreas Andreassen og Knut-Helge Frostmo Kaspersen

Terminologi, bestemmelse av QRS akse, ventrikkelhypertrofi og EKG endringer ved hypo- og hyperkalemi blir omtalt. For øvrig vises til litteratur og kapittel om Langt QT syndrom, og Arytmier.

Terminologi

P-bølgen Høyde < 2.5 mm og bredde < 0.12 sek.
PQ-tid < 1 år: 0.07–0.13 sek, > 1 år: 0.09–0.16 sek
Forlenget ved AV-blokk I/II, ASD, myokarditt, hyperkalemi, digitalis-intoksikasjon.
Kort PQ ved Wolf-Parkinson-White mønster (WPW).

QRS-komplekset. QRS-bredde < 0.10 sek.
Forlenget ved: Grenblokk, ventrikulære ekstrasystoler (VES), ventrikkeltakykardi (VT).

Kap.8.5.1 fig1

Kap.8.5.1 fig1

QT-tid

Korreksjon av QT-tid etter Bazzets formel: QTc = QT tid (målt)/√(R-R-tid) (sek). Normalt QTc-tid: 0–6 md. < 0.49 sek Fra 6 md. alder < 0.44 sek

T-bølge

Kan være negativ: V1–V3: til tenårene (skal være negativ etter 4–5 dagers alder!) V5–V6: til 1 dags alder.

Elektrisk QRS akse i frontalplanet

Hvordan finne QRS-aksen?
Velg den avledningen fra standard og ekstremitetsavledning der summen av R- og S-takk er nærmest lik null. Finn så hvilken av avledning som danner 90° vinkel på denne avledningen. Dette er QRS-aksen. Se på figur 2 om aksen er positiv eller negativ.

Cabrera-sirkel

Figur 2 Cabrera-sirkel

Normal og patologisk QRS-akse

Venstre akse = 0 til -90° Høyre akse = +90° til +180°
Årsaker til venstre akse:
  1. Venstre fremre hemiblokk
  2. WPW mønster
  3. Atrioventrikulær septum defekt (AVSD)
  4. Tricuspidalatresi
 Årsaker til høyre akse:
  1. Hypertrofi (> 1 mnd)
  2. Venstre bakre hemiblokk
  3. WPW mønster

Normale akser

AlderMaxMin
0–1 mnd18060
1–3 mnd12030
3–12 mnd1200
1–16 år1000

EKG ved ventrikkelhypertrofi

Høyre ventrikkel hypertrofi

 

Venstre ventrikkel hypertrofi

1. R i V1–V4 > 10mm 1. Dyp S i V1 og høy R i V5 og V6
S i V1 + R i V5 > 45 mm
S i V1 > 2x R i V5
2. R i V1 > 4mm 2. ST segment depresjon og negativ T i V5,6
3. Positiv T i V1 > 4 dager 3. QRS bredde i øvre normalområde
4. Høyre akse, spesielt > +120° 4. Negativ QRS akse


EKG ved hypo- og hyperkalemi

Hyperkalemi
Første forandring er høy, spiss T bølge i pre kordialavledningene.
Minkende P bølge med økende kaliumver dier.
R-bølge avtar, QRS bredde økes og man kan få ventrikulære ekstrasystoler.
Ved ekstreme verdier ligner EKG ventrikkel flutter/flimmer.
Hypokalemi
Kan ha normalt EKG. Vanlig er skålformet, senket ST intervall.
Avflating av T-bølge,U bølge
Ved samtidig digitalisbehandling økes risiko for overdosering
Kan forverre AV blokk

EKG ved hyperkalemi
Figur 3 EKG ved hyperkalemi

Litteratur

  1. Park MK. The Pediatric cardiology handbook. 3th edition Mosby 2003
  2. Davignon A et al. ECG Standards for Children. Ped Cardiol 1979/80 1:133-152
  3. Berg A, Dorlöchter L, Helland-Hansen T, Norgård G. EKG hos barn. 2001. ISDN: 82-995966-0-2

Tidligere versjoner:

Publisert 2011: Ansgar Berg og Gunnar Norgård