Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

16 Genetiske analyser og syndromer/genetikk

16.2 Prosedyre for hudbiopsi/hælsenebiopsi (fibroblaster)

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

Marie Falkenberg Smeland, Claus Klingenberg og M. Nystad

Hudbiopsi av levende personer

Før du starter finn frem følgende utstyr:
Transportmedium (skal ligge i fryser på Nyfødt Intensiv eller hentes på Medisinsk genetisk avdeling og må varmes opp til romtemperatur før bruk), steril skalpell, buet pinsett, injeksjonstørk, 1-2 sterile kompresser, Steri-strips, ev. EMLA-krem.

Prosedyre:
Bedøvelse (EMLA-krem) på innside av underarmen like under albuebøyningen.
Vask godt med 2-3 stk. injeksjonstørk.
La tørke. Arbeid sterilt. Klyp til i øverste hudlag (epidermis) med krum, steril pinsett (i venstre hånd) og løft hudfolden opp slik at den blir liggende i bøyen av pinsetten. Hudfolden snittes av med en steril skalpell. Snitt på oversiden av pinsetten. Overfør hudbiten (sterilt) til transportmediet.

Oppbevaring og forsendelse:
Biopsiene legges straks i transportmedium. Transportmediet skal være helt tint, ellers ødelegges biopsien! Transportmedium kan holde seg 3 mndr. i fryser (-20oC) og 1 mnd i kjøleskap (4oC).Sendes biopsiene innen et døgn etter at de er tatt, kan de oppbevares i romtemperatur. I motsatt fall bør de settes i kjøleskap ved 4oC. Prøven må ikke fryses! Om det ikke finnes transportmedium ved prøvetakningen, kan biopsiene unntaksvis oppbevares og forsendes i steril 0,9 % NaCl-oppløsning. Prøver og biopsier mottas fra mandag til fredag. Obs: Unngå forsendelse like før helg
Rekvisisjon: På rekvisisjonen oppgis hvilket vev, utførlig kliniske opplysninger, slik at man kan avgjøre hvilke analyser som er relevant og ev. fryse ned hudfibroblaster til senere undersøkelse.

Post mortem biopsi

OBS! Alle prøver post mortem skal tas sterilt før ev. formalinfiksering av vev.

Hudbiopsi
Samme som for hudbiopsi av levende, uten bedøvelse, og hud-desinfeksjon unngås - den tynne huden er svært vulnerabel overfor mekanisk og kjemisk påvirkning.

Hælsene
Samme som for hudbiopsi unntatt prosedyre: Hell litt alkohol over huden på hælsenen. La alkoholen fordampe helt innen prøvetakingen. Skjær med steril skalpell et langt riss i huden over og parallelt med hælsenen. Løft opp med steril pinsett og skjær den først av ved festet på hælbenet, deretter ved sene-muskel-overgangen.