Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

2 Initialbehandling av premature

2.4 Mottak og stabilisering etter fødsel - premature barn 28-36 uker

  • Temperaturkontroll: Viktig hos alle! Bruk lue, overvarme og mål temperatur
  • Pustestøtte: Tilstreb non-invasiv pustestøtte med CPAP ved pustebesvær/tegn på RDS. Viktig at man er nøye med rask tilpasning av CPAP-utstyr og kommer i gang med CPAP rett etter fødsel hos de premature med GA < 32 uker. Barn med GA fra 32 uker og spesielt fra uke 34–35 og oppover trenger ikke alltid CPAP. Alltid lav terskel for oppstart med CPAP ved kliniske tegn på RDS. Caffein gis til alle under GA < 30–32/FV < 1200 gr?
  • Foreldre: Fra uke 34 tilstrebes kengurumottak, se egen prosedyre. Tidlig hud-mot hud (mor eller fra) tilstrebes i alle tilfeller hos alle som er stabile nok til det
  • Navlekateter: Hos barn ≥ 30 uker og ≥ 1250 gram anlegges navlekateter kun hvis man anser at det er indisert av andre årsaker.
  • Antibiotika: Vurderes hvis det har vært vannavgang hos mor. Ved keiserrsnitt pga føtal veksthemming og der man ikke legger kateter er det ikke automatisk indikasjon for antibiotika.