Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

14 Væske - Ernæring - Tilskudd - Vitaminer

14.10 Ernæring, vitamin D og jern til for tidlig fødte barn etter utskrivelse fra sykehus – Foreldreinformasjon

Sist faglig oppdatert: 08.03.2023

Claus Klingenberg, Sissel J. Moltu, Hanne Farstad, Astri Lang, Beate Horsberg Eriksen, Marianne Bratlie og Madelaine Eloranta Rossholt

Foreldreinformasjon vedrørende ernæring samt tilskudd av vitaminer og jern til barn med fødselsvekt under 2500 gram

Navn:                                                           Født:

Fødselsvekt:                  Lengde:               H.O:

Utreisevekt:                  Lengde:                H.O:

Svangerskapsalder ved fødsel (uker)

Alder i uker ved utskrivelse:

Barnet ditt ble født for tidlig eller var liten for alderen ved fødselen. Det er derfor viktig med tilførsel av ekstra jern og vitaminer og oppfølging av ernæring. 

Barnet har kanskje fått mat på sonde under oppholdet på Nyfødtavdelingen og så vidt lært seg å spise selv. Det daglige melkebehovet det første halvåret tilsvarer ca 12–15 % av barnets kroppsvekt, men mengdene kan variere. Barnets vektøkning er viktig og bør kontrolleres ukentlig første tiden hjemme. En vektøkning på ca 100–200 g/uke er vanlig. De første ukene kan det være noe mindre. Barnets lengde og hodevekst er også viktig, og skal kontrolleres regelmessig ved helsestasjonen.

Fast føde bør introduseres når barnet er mellom 5–8 måneder kronologisk alder og fylt 3 måneder korrigert alder. Timing for introduksjon av fast føde må tilpasses det enkelte barnet og bestemmes etter barnets modenhetstegn. Ved utilstrekkelig tilvekst og/eller dersom barnet virker sultent på tross av hyppige melkemåltider, kan det være en indikasjon på at barnet trenger fast føde. Vanlig kumelk bør først gis fra 1 års korrigert alder.

Om vitamin D: Det anbefales at alle norske barn får vitamin D tilskudd i hele første leveår, og videre etter det. Dette gjelder i høyeste grad også barn med fødselsvekt under 2500 gram, og spesielt de som bare får morsmelk (morsmelk inneholder lite vitamin D). Morsmelkerstatning er beriket med vitamin D og hvis barnet får minst 600 ml i døgnet av morsmelkerstatning er det ikke behov for ekstra vitamin D tilskudd. For dosering av vitamin D, se baksiden.

Om jern: Barn som ved fødselen veier under 2500 gram vil svært ofte, hvis de ikke får ekstra jerntilskudd, utvikle blodfattighet (jernmangelanemi) i første leveår. Tilstrekkelig jerntilførsel er også viktig for barnets mentale utvikling. Vi anbefaler derfor alltid jerntilskudd til disse barna fra rundt 4 ukers alder og frem til de blir 1 år gamle. Barna som veide mellom 2000–2499 gram kan slutte med jern ved 6 måneders alder forutsatt at de spiser grøt. For dosering av jern, se baksiden. Jern kan gi mørk farge på avføringen, og av og til magesmerter. Ved uttalte magesmerter kan dosen reduseres en periode. Hvis man slutter helt med jern (det anbefales aldri før 6 måneders alder) bør ”blodprosent” (Hb + MCV) og evt. ”jernlager” (ferritin) sjekkes hos fastlegen.

Hos barn som får morsmelk anbefales

✔ Niferex (30mg/ml) jerntilskudd, gis fra 4 ukers alder.

Dosering ved vekt:
1500 – 3000 g: 2 dråper x 2 = 0,1 ml x 2 ≥ 3000 g: 3 dråper x 2 = 0,15 ml x 2

  • Jerntilskudd anbefales hele 1. leveår for de barna som har en fødselsvekt under 2 kg og mindre.  Barn som får grøt daglig skal ha halve dosen med jern (1 dose daglig)
  • Har barnet en fødselsvekt mellom 2 og 2,5 kg kan barnet slutte med jerntilskudd etter 6 måneder, forutsatt at barnet spiser grøt

✔ Nycoplus D-vitamin dråper: 

Fra 1 ukes alder anbefales 5 dråper med Nycoplus D-vitamin dråper til barn som fullammes /får kun morsmelk uansett fødselsvekt. D-vitamin dråper gis hele første leveår.

Hos barn som får morsmelkerstatning anbefales

Morsmelkerstatning er tilsatt vitaminer og jern og tilskuddene skal derfor reduseres i forhold til barn som ammes/fullammes.

✔ Niferex (30 mg/ml) jerntilskudd, gis fra 4 ukers alder.

Dosering ved vekt:
1500 – 3000 g: 2 dråper x 1 = 0,1 ml x 1 ≥ 3000 g: 3 dråper x 1 = 0,15 ml x 1

  • Jerntilskudd anbefales hele 1. leveår for de barna som har en fødselsvekt under 2 kg og mindre.  Barn som får grøt daglig skal ha halve dosen med jern (1 dose daglig)
  • Har barnet en fødselsvekt mellom 2 og 2,5 kg kan barnet slutte med jerntilskudd etter 6 måneder, forutsatt at barnet spiser grøt

✔ Nycoplus D-vitamin dråper:

Dersom barna får minst 600 ml morsmelkerstatning trenger de ikke vitamin D tilskudd.  Dersom de får mindre enn 600 ml morsmelkerstatning daglig kan de få 3 dråper med vitamin D en gang om dagen fra 1 ukes alder. Tilskudd gjelder hele første leveår.

Niferex dråper og Nycoplus D-vitamin Dråper kan kjøpes reseptfritt på apoteket.