Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

19 Transport av syke nyfødte

19.7 Medikamentliste for transport

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

MEDIKAMENT

DOSERINGKOMMENTAR/UTBLANDING
Penicillin G50 mg/kg/doseGis som støt

Gentamicin

(Garamycin®)

6 mg/kg.Gis over 30 min.
Caffein20 mg/kg (ladning)Gis over 15 min

Cefotaksim

(Claforan®)

50 mg/kg/doseGis som støt

Fenobarbital

(Fenemal®)

20(-30) mg/kgGis ev. i repriser a 10 mg/kg
Morfin0,1-0,2 mg/kg/doseObs. kortvarig respirasjonsstans

Midazolam

(Dormicum®)

0,1-0,15 mg/kgSedering. Ev. i tillegg før intubasjon

Cisatracurium       

(Nimbex®)

150 mikrogram/kg  mg/kg som bolus.

Senere infusjon med 100 mikrogram/kg/time                                                                                               

Muskelrelaksans
Dopamin10 (5-20) mikrogram/kg/min

Dopamin 1 mg/ml.

0,3 ml/kg/time = 5 mikrogram/kg/min

0,6 ml/kg/time = 10 mikrogram/kg/min

Prostaglandin   E1

1 amp.= 500 µg/ml

(Prostivas®)

”Høy dose”
50 nanogram/kg/min
(1,2 ml/kg/time).

”Lav dose”
10 nanogram/kg/min
(0,24 ml/kg/time)

Utblanding: Tilsett 0,25 ml = 125 µg Prostivas til 49,75 ml Glukose 5 %. Denne standard-løsningen inneholder 2500 nanogram PGE1/ml.
 

Surfactant

Curosurf® 80 mg/ml

1,2-2,2 ml/kg  I praksis gi et glass a 1,5 ml til barn < 1500 g og et glass a 3 ml til større nyfødte