Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

19 Transport av syke nyfødte

19.8 Kommunikasjon ved overflytting av nyfødte til Oslo Universitetssykehus-Rikshospitalet eller St Olav hospital

Sist faglig oppdatert: 01.11.2022

Ingrid B. Nissen og Jannicke H. Andresen

Nasjonal landsfunksjon for nyfødtkirurgi: 
Oslo Universitetssykehus-Rikshospitalet (OUS-RH) og St. Olavs hospital

Nasjonal landsfunksjon for barnehjertekirurgi/komplekse medfødte hjertefeil: 
Oslo Universitetssykehus-Rikshospitalet (OUS-RH)

Ved overflyttinger av nyfødte er det viktig med god kommunikasjon både med transportteamet og direkte med mottagende avdeling, helst samlet før overflytting. 

Det er hensiktsmessig å rapportere strukturert. ISBAR (Identitet, Situasjon, Bakgrunn, Aktuelt, Råd) er et anerkjent og anbefalt kommunikasjonsverktøy. Rapporteringen må tilpasses til den enkelte situasjonen

ISBAR -kommunikasjon ved overflytting

I

Presentasjon av medlemmer i samtalen

Pasientens navn og fødselsnummer

Identitet

S

Hvorfor ringer du?

Hvorfor skal barnet overflyttes?

Situasjon

B

GA, spesielle forhold i svangerskapet

Fødselstidspunkt

Fødselsmåte: vaginal/sectio

Fødselsvekt, lengde og hodeomkrets

Apgar

Navlestrengsblodgass

Mors fødselsnummer

Bakgrunn

A

AB - saturasjon, RF, ventilasjonsstøtte og settinger, oksygen, blodgass

C - puls, kapillær fylningstid, blodtrykk

D – nevrologi, sedasjon

E - temperatur, tilleggsundersøkelser f.eks. ekkokardiografiske funn/røntgenfunn avhengig av diagnose, medisiner

Aktuell status

R

AB - tube, ventilasjonsstøtte, ev. innstillinger

C - total væskemengde

D - sedasjon

E - Kontinuerlig temperaturkontroll

Premature vs. asfyksi

      Tilleggsundersøkelser – rtg, ekko cor 

      Innganger (CVK, NVK, NAK, PVK, PAK, sonde)

      Medikamenter

Antibiotika? Prostivas? Sedasjon?

Mottaker oppsummerer råd og tiltak gitt til avsender «Closed loop»: avsender gjentar råd og tiltak

Råd/anbefalinger


Rutiner for melding ved overflytting til OUS-RH

Kirurgi

Barn > 34 ukers GA med isolerte kirurgiske misdannelser (f.eks. gastroschise, diafragmahernie eller omfalocele) eller kirurgiske tilstander (f.eks. pylorusstenose, brokk) meldes direkte til barnekirurgene. Kontakt sentralbordet og be om vakthavende barnekirurg. 

Barn ≤ 34 uker GA eller barn med komplekse misdannelser og misdannelser som involverer hjertet uavhengig av GA meldes bakvakt nyfødt. Bakvakt nyfødt koordinerer videre kontakt med kirurg, og ev. felles møte via Norsk Helsenett.

Medfødte hjertefeil

For diskusjon om diagnostikk og ekkokardiografiske funn tas direkte kontakt med bakvakt på barnekardiologen (OUS-RH), vaktmobil 91 32 562 3 eller via sentralbord. 

Ved overflytting skal man også ta kontakt med bakvakt nyfødt, vaktmobil 415 76 478, som vil koordinere videre kontakt med barnekardiolog, og ev. andre som skal involveres (barneanestesi, thorakskirurg). 

Telefon sentralbord OUS RH 23 07 00 00

Norsk Helsenett (join.no)

Ved ønske om å diskutere via videokonferanse brukes Norsk Helsenett: Ring bakvakt nyfødt mob 415 76 478 som vil koordinere digitale møter. Join.no via Microsoft Edge eller Chrome. 

Møterom ved OUS RH nyfødt, kode: 717240 

Rutiner for melding ved overflytting til St. Olavs hospital (Trondheim)

Kirurgi

Ved behov for akutt overflytting ring AMK sør Trøndelag 64897001. Be om telefonkonferanse med bakvakt nyfødt, barnekirurg og ev transportteam. 
For konferering med barnekirurg, kontakt vaktmobil 91 75 30 93. 
Barn som overflyttes må også alltid meldes nyfødt bakvakt, vaktmobil 99 10 72 85