Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

13 Sykdommer og misdannelser i GI-trakt

13.10 Lyskebrokk

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

Claus Klingenberg, Thorstein Sæter, Ingrid B. Nissen, Gunnar Aksnes og Petter Gjessing

Bakgrunn

 • Lyskebrokk er vanlig hos premature. Det er hyppigst hos gutter og de mest umodne premature, spesielt hos barn med lungesykdom og langvarig respiratorbehandling.
 • Hos noen premature barn med lyskebrokk vil brokket spontant gå tilbake/lukkes.
 • Forekomsten av inkarserert (inneklemt) lyskebrokk varierer i litteraturen, men det kan synes som forekomsten av inkarserert brokk er lavere hos premature enn fullbårne.

Symptomer og klinikk

 • Utbulning i lysken, ofte forverring ved bruk av bukpressen og skriking
 • Smerter/ubehag, ev apne pga smerter
 • Spisevegring, oppkast, utspilt abdomen

Utredning og diagnostikk

 • Klinisk undersøkelse
 • Viktig å skille mellom reponibelt og inkarserert brokk
 • Ev UL

Behandling og oppfølging

Det er ingen internasjonal enighet om når et prematurt barn bør opereres for lyskebrokk. Noen barnekirurger foretrekker å operere før hjemreise for å redusere risiko for inkarserasjon. Andre ønsker å vente til barnet er større, da det er lettere operasjonsteknisk og gir mindre anestesiologiske utfordringer. Begge tilnærminger har fordeler/ulemper, se tabell fra Duggan et al. 2015.

 • Brokkoperasjon utføres både av barnekirurger og gastrokirurger med erfaring med brokkoperasjon hos nyfødte.
 • Jo mindre barnet er jo større er både de operasjonstekniske og anestesiologiske utfordringene, og operasjon bør vurderes utført ved St Olav i Trondheim eller Oslo universitetssykehus.
 • Fra 4-6 mnd korrigert alder kan operasjonen gjøres laparoskopisk.

 

lysbrokk

 

Asymptomatiske brokk:

 • Planlegg tidspunkt for operativ behandling sammen med barnekirurg eller erfaren gastrokirurg.
 • Planlegg samtidig grundig preoperativ anestesivurdering og at pasienten skal ha apneovervåking postoperativt, se kapittel Apneovervåking etter operasjon av eks-premature barn
 • Det må alltid før utskrivelse fra nyfødtavdeling gis grundig informasjon til foreldrene om symptomer på inneklemming og at foreldrene da skal ta raskt kontakt med lege.

Symptomatiske brokk:
Bør opereres før utskrivelse.

Inkarsererte brokk (mislykket forsøk på å reponere):
Bør ev. konfereres med barnekirurg ved St Olav hospital eller Oslo universitets sykehus, og det kan være indikasjon for overføring og operativ behandling.

Referanser

 • Ramsook C, et al. Inguinal hernia in children. UpToDate 2021
 • Duggan EM, et al. Inguinal hernia repair in premature infants: more questions than answers. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2015; 100: F286-8.
 • Takahashi A, et al. Outcomes of herniotomy in premature infants: Recent 10- year experience. Pediatrics International 2012; 54, 491–5
 • Timing of Inguinal Hernia Repair in Premature Infants. http://clinicaltrials.gov/show/NCT01678638