Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

13 Sykdommer og misdannelser i GI-trakt

13.6 Medfødte sykdommer/misdannelser i GIT

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

Claus Klingenberg

Diagnostikk og primærbehandling

Dette dreier seg om relativt vanlige tilstander med en total insidens på ca 6 : 1000.
Primærutredning og behandling vil ofte kreve nært samarbeid mellom barneleger, barneradiolog, gastrokirurg og evt. telefonisk kontakt med barnekirurg på St. Olavs Hospital (mobil til vakth. barnekirurg 91 75 30 93) eller Oslo Universitetssykehus-Rikshospitalet (23 07 00 00/02770).

Ofte vil det foreligge assosierte misdannnelser i andre organsystemer. Hvis pasienten ikke umiddelbart må overflyttes til andre sykehus må dette utredes med f.eks rtg. thorax, ekkokardiografi, UL-caput + abdomen og ev. Kromosomprøve/prøve til genetikk. Polyhydramnion (stort SF-mål, mye fostervann ved forløsning) kan gi mistanke om høy gastrointestinal obstruksjon.
Foster med intrauterint påviste misdannelser som definitivt skal opereres ved et annet sykehus rett etter fødselen bør overflyttes in utero.