Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

21 Diverse generelle rutiner

21.2 Ferdighet- og samhandlingstrening

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

Ferdighetstrening er en viktig del av Barne- og ungdomsavdelingens kvalitetssikring. Treningen er tverrfaglig og obligatorisk for alle som deltar i vakt.

Den skal gjennomføres ca to ganger pr. mnd og varierer mellom ren ferdighetstrening (for eksempel håndtere luftvei) eller scenariotrening med fokus på medisinsk behandling, rollefordeling og kommunikasjon.

Hver enkelt deltager på denne treningen skal passe på at det blir registret at treningen er gjennomgått.