Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

21 Diverse generelle rutiner

21.5 Oppfølging av premature/nyfødte med risiko for senere skader

Sist faglig oppdatert: 14.03.2024

Helsedirektoratet nedsatte i 2023 en arbeidsgruppe som skal revidere retningslinjen for oppfølging av premature barn (IS-1419).
Det er mulig at andre «risikobarn» vil bli inkludert i den nye retningslinjen som planlegges publisert i 2024–2025.

Referanser

  • Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn. IS-1419. Sos. og Helsedirektoratet 2007.