Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

21 Diverse generelle rutiner

21.5 Oppfølging av premature/nyfødte med risiko for senere skader

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

Konsensus mellom Nyfødt Intensiv, BUPA, Barnehabiliteringen og barnefysioterapeuter, august 2012.

Dette oppfølgingsprogrammet tar sikte på å oppdage avvik i 1. leveår samt å følge opp over lengre tid med tanke på kognitiv utvikling, adferds- og læringsproblemer. Programmet er blant annet basert på egne erfaringer i forskninsgstudien ”Tidlig intervensjon” samt nasjonale anbefalinger for oppfølging av for tidlig fødte barn. Det må foretas individuelle tilpasninger innenfor dette kontrollopplegget utfra klinikk og barnets problemer og utvikling. Barn med multiple problemstillinger/større funksjonshemninger vil bli fulgt opp av barnehabiliteringen som har de fleste av undersøkelsene i dette programmet allerede inne i sin oppfølging. Man må unngå dobbeltoppfølging der det ikke er medisinsk behov for det.

Hvem skal følges opp i dette programmet:

 • Alle barn med FV < 1500 g og/eller GA < 32 uker
 • Alle barn som har blitt hypotermibehandlet for alvorlig asfyksi
 • Barn med komplekse/cyanotiske hjertefeil (individuelt utvalg)
 • Andre risikobarn på indikasjon (ekstrem veksthemmelse, hjerneblødning, kramper, misdannelser, meningitt osv.). Avgjøres av overlege på Nyfødt om barnet skal følges helt/delvis.

Første måneder etter utskrivelse:

Sykepleier vil ha telefonisk kontakt med de med størst behov.

Ktr. etter korrigert alder 3 måneder.

 • Barnelege: Fokus på motorisk utvikling/sekvele samt vekst/ernæring.
 • Fysioterapeut: Fokus på motorisk utvikling/sekvele samt rådgivning til foreldre/lokalt helsevesen. Klinisk vurdering og standardisert undersøkelse/tester.

Ktr. etter korrigert alder 6 måneder.

 • Fysioterapeut: Fokus på motorisk utvikling/sekvele. Klinisk vurdering og standardisert undersøkelse/tester. Henvises videre til barnelege kun på indikasjon.

Ktr. etter korrigert alder 1 år

 • Barnelege: Fokus på psykomotorisk utvikling og vekst.
 • Fysioterapeut: Fokus på motorisk utvikling/sekvele. Klinisk vurdering og standardisert undersøkelse/tester.

Ktr. etter korrigert alder 2 år

 • Barnelege: Fokus på psykomotorisk utvikling og vekst.
 • Fysioterapeut: Fokus på motorisk utvikling/sekvele. Klinisk vurdering og standardisert undersøkelse/tester.
 • BUPA: Nevropsykologisk vurdering og adferdsprofil.

Skolestart og evt. utsettelse diskuteres første gang på dette tidspunkt. Generelt anbefales skolestart utifra det året et prematurt barn skulle vært født (f.eks ved termin i februar 2017, men født prematurt i uke 26 i oktober 2016 anbefaler vi at barnet starter på skole sammen med barn født i 2017).

Etter kontroll ved korrigert alder 2 år avsluttes rutinemessig oppfølging hos barnelege og fysioterapeut, men ved behov følges barnet videre poliklinisk. De fleste somatiske sykdommer/motoriske avvik som krever videre oppfølging vil på dette stadiet være avdekket. Imidlertid vil vi fortsette rutinemessig oppfølging på BUPA også ved 5 års alder mtp å avdekke avvik i adferd eller kognitiv utvikling.

Ktr. alder 5 år

 • BUPA: Nevropsykologisk vurdering og adferdsprofil.

Referanser

 • Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn. IS-1419. Sos. og Helsedirektoratet 2007.
 • Nordhov SM, et al. Early intervention improves behavioral outcomes for preterm infants: randomized controlled trial. Pediatrics. 2012;129: e9-e16.
 • Nordhov SM, et al. Early intervention improves cognitive outcomes for preterm infants: randomized controlled trial. Pediatrics. 2010; 126: e1088-94.
 • Kaaresen PI, et al. A randomized controlled trial of an early intervention program in low birth weight children: outcome at 2 years. Early Hum Dev. 2008; 84:201-9.
 • Landsem IP. The power of early interventions in families with preterm born children. Nurs Child Young People. 2016; 28:52
 • Landsem IP, et al. Early intervention influences positively quality of life as reported by prematurely born children at age nine and their parents; a randomized clinical. Health Qual Life Outcomes. 2015; 13:25