Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

21 Diverse generelle rutiner

21.9 Regler for hjemreise med apnealarm

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

Basert på Metodebok Haukeland sykehus

Indikasjoner:

Det er få, egentlige indikasjoner, men noen grupper kan få tilbud om apnoealarm:

  • Søsken av barn som er død i krybbedød.
  • Spedbarn som har hatt livløshetsanfall, se oppdatert retningslinje BRUE.

Det skal være tungtveiende grunner før andre får alarm.

Prematuritetsapnoe og forbigående apnoe de første få dagene etter fødsel utgjør ingen indikasjon for apnoealarm.

Opplæring:
Foreldrene skal lære bruk av alarm og gjenopplivningsprosedyre! Dette gjøres av sykepleier på Nyfødt Intensiv. Alarm settes på 20 sekunder.

Utleveringsprosedyre:
Avdelingen har apparatet. Den utleveres etter at opplæring i gjenoppliving er gitt og lege har hatt samtale med foreldrene om apparatets begrensninger.
Det skal være planlagt oppfølging på poliklinikken for å begrense tidsbruken av alarmen til et minimum (4-6 mndr.)

Tilbakelevering:
Foreldrene har ansvaret for å levere apparatet tilbake til avdelingen. Tidspunkt for innlevering bestemmes av lege og foreldre ved utleveringen og evt. senere poliklinikk-besøk.