Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

21 Diverse generelle rutiner

21.4 Sjekkliste før utskriving fra Nyfødt intensiv

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

UL-caput

 • Se rutiner for nevroradiologisk oppfølging (kap. 9.10). Husk å ta UL caput før utskrivelse på alle barn med FV < 1500 g/GA < 32 uker

Øyeundersøkelse

 • Alle med gestasjonsalder (GA) < 31 uker skal henvises øyelege ved 4 ukers alder med sikte på første undersøkelse ved 6 ukers alder. Automatisk påminning i Neonatalprogrammet. All videre oppfølging organiseres av øyelege som tar stilling til når kontroller skal gjøres og har ansvar for at barna undersøkes.
 • Før utskrivelse må imidlertid barnelege sjekke at øyelegekontroller er utført på alle barn som skal ha vært undersøkt!

Hørselsundersøkelse (otoakustiske emisjoner = OAE)

 • Før utskrivelse må barnelege sjekke at hørseltest er utført. Ev. AABR.

Pleiepenger

 • Sjekk at foreldrene har fått pleiepengeskjema.

Fysioterapivurdering

 • Alle barn med FV < 1500 g og/eller GA < 32 uker
 • Alle barn med asfyksi og hypoksisk iskemisk encefalopati
 • Andre barn med behov for fysioterapi

Vitaminer og jern

 • Til alle barn med FV < 2500 g, ferdig utfylte ”resepter”

Adekvat innhold i epikrisen

 • Årsak til innleggelse og funn ved innkomst (journalresyme brukes hvis det er godt).
 • Angi alltid fødselsvekt, gestasjonsalder og Apgarverdier
 • Konsist resyme av sykdomsforløpet og behandlingen i avdelingen (gjerne satt opp etter organsystemer hvis det har vært en langvarig innleggelse).
 • Hva slags ernæring ved utskrivelse (fullammende, morsmelkerstatning, sonde)?
 • Vitale mål ved utskriving (vekt, lengde, HO) + ev. siste blodprøvesvar(Hb).
 • Videre avtaler og oppfølging:
  • Når avtalt kontroll? Avtal helst dato ved utreise.
  • Anbefaling vedr. kontroller på helsestasjon eller på andre sykehus
  • Anbefaling vedr. vaksiner (skal generelt gis etter kronologisk alder = ukorrigert alder)
  • Medisiner ved utskrivelse
  • Kort om videre prognose
 • Husk å se til at alle diagnosekoder og prosedyrekoder er tatt med (fullfør og skriv ut fra Neonatalprogrammet først)! Link til neonatale ICD-10 koder: https://www.helsebiblioteket.no/pediatriveiledere?menuitemkeylev1=11574&key=265569
 • Husk å klarlegg hvem som skal ha epikrise (fødeavdeling, fastlege, helsestasjon). BUPA skal ha kopi av disse epikrisene for å kunne innkalle til oppfølging ved 2 og 5 år.
 • Kontrasigneres av overlege
 • Oppfølgingsprogram for premature/nyfødte med risiko for senere ”problemer”: Se kap. 21.5.

Hvem skal henvises Habiliteringsenheten?

 • Barn hvor det forventes multiple problemstillinger og større funksjonshemninger bør tidlig diskuteres i felles møter med hab.enheten. En vil da kunne ta stilling til målrettet oppfølging
 • Generelt må barna også følges opp uavhengig av hab.enheten både på barneavdelingen og i det lokale helsevesen.

Adekvate informasjon/råd ved utskrivingssamtalen:

Prognose: Beton at sjansen for normal utvikling er god ved fravær av større hjerneblødninger (grad 3-4) og PVL. Generelt er det likevel en viss økt risiko for utvikling av CP (oftest spastisk diplegi) og andre sekveler ved FV < 1500 gram, selv uten påvist cerebral patologi. Også noe økt risiko for ADHD lignende adferdsproblemer, men husk at premature barn utgjør kun en liten prosentandel av barn med slike problemer!

Generell informasjon/råd

Premature barn er ofte mer krevende og "kolikkpregete" og mindre "kosete" første året uten at det er patologisk.
Måltider: Oppretthold en regelmessighet inntil man er trygg på at barnet våkner til måltidene og legger godt på seg. Premature: Fortsett nattmåltid iallfall til passert 3 kg selv om barnet ikke våkner selv.

Luftveisinfeksjoner: Umulig å unngå, de fleste vil tolerere dette greit. Gi info om at lege bør kontaktes ved tegn på anstrengt respirasjon.