Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

6 Hjerte og sirkulasjon

6.10 Pulsoksymeter (SpO₂) screening av friske nyfødte

Bakgrunn

Omtrent 1 % av alle nyfødte har en medfødt hjertefeil. Ventrikkelseptumdefekt (VSD) er klart hyppigst (rundt 50 %) og barn med isolert VSD har normal SpO2. Generelt vil ca 60 % av alle barn med hjertefeil har normal SpO2.
Omtrent 10-20 % av alle medfødte hjertefeil defineres som kritiske, ductusavhengige hjertefeil.
De fleste av disse barna har lav SpO2, men de kan være vanskelig å oppdage rent klinisk selv om de er cyanotiske og de kan også overses ved klinisk undersøkelse på barselvisitten 2.-3. levedøgn da de ikke alltid har bilyd. Imidlertid kan disse barna bli kritisk dårlige i løpet av første leveuke og ev. kollapse/dø i løpet av kort tid når ductus arteriosus lukkes. Norske og utenlandske studier tyder på at screening med pulsoksymeter kan identifisere de fleste barn med kritiske ductusavhengige hjertefeil allerede innen første levedøgn. På denne måten kan man raskt iverksette behandling (holde ductus åpen) og overflytte barna for kirurgi før ev. sirkulatorisk kollaps eller død.

Formål
Diagnostiserer barn med kritisk ductusavhengig hjertefeil på et tidlig stadium der man kan iverksette tidlig effektiv behandling som bedrer prognosen for barnet.

Tidspunkt for SpO2-screening:
Tradisjonelt i Norge har man gjort dette i første levedøgn, i alderen 4-24 timer; oftest relativt kort tid etter 4 timer og før mor/barn overflyttes barselhotell. Studier fra utlandet tyder på at raten falsk positive SpO2-screening tester blir lavere hvis man venter til barnet er minst 24 timer gammel. Det er derfor i norske Barselretningslinjer fra 2014 argumentert for at man skal vente med screening til barnet er ≥ 24 timer gammel. I klinisk praksis ikke opplevd stor belastning med falsk positive screeningresultat, og fordelene med å gjøre undersøkelsen i 4-24 timers alder (før overflytting barselhotell og ev. tidlig hjemreise) oppveier en teoretisk ulempe med økt andel falsk positive resultat.

Diagnostikk og utredning

Metode
Alle friske nyfødte kontrolleres med pulsoksymeter på foten og eventuelt på høyre hånd i alder 4-24 timer etter fødsel. SpO2 proben skal ligge på i minst 2 minutter for å få en stabil avlesning. Avlest verdi og ev. tiltak føres inn i fødeprogram.

Følgende situasjoner kan foreligge:

SpO2 ≥ 95 %: Prøven godkjent
NB. Dette utelukker ikke hjertefeil, barnet undersøkes klinisk på vanlig måte på barselvisitten.

SpO2 < 95 %

 • Sjekk SpO2 høyre hånd (preductalt)
 • Sjekk hvordan barnet puster
 1. Hvis SpO2 høyre hånd > 3 % høyere enn SpO2 på foten: Tilkall barnelege
 2. Hvis barnet puster fort (RR> 60/min) eller besværet: Tilkall barnelege
 3. Hvis SpO2 er ≤ 90 %: Tilkall barnelege
 4. Hvis SpO2 er mellom 91-95 %, omtrent lik på høyre hånd og fot samt barnet puster helt ubesværet og virker frisk: Gjør en ny SpO2 test om 2-4 timer. Hvis fortsatt < 95 % konferer med barnelege.

Videre tiltak:

 • Når barnelege tilkalles gjøres først en klinisk vurdering. En relativt vanlig årsak til lav metning vil være lungesykdom og/eller lettgradig PPHN (kap. 5.14). Sepsis kan også gi lav SpO2.
 • I mange tilfeller vil det være aktuelt å først gjenta SpO2 målingen.
 • Man skal ha lav terskel for å bestille rtg thorax og blodgass (inkl. laktat), samt ev. infeksjonsprøver etc.
 • Ekkokardiografi gjøres etter avtale med nyfødtvakt/barnekardiolog som alltid skal informeres om slike pasienter.

Referanser

 • Meberg A, et al. Pulse oximetry screening as a complementary strategy to detect critical congenital heart defects. Acta Paediatr. 2009; 98:682-6.
 • de-Wahl Granelli A, et al. Impact of pulse oximetry screening on the detection of duct dependent congenital heart disease: a Swedish prospective screening study in 39,821 newborns. BMJ. 2009 Jan 8;338:a3037.
 • Meberg A, et al. First day of life pulse oximetry screening to detect congenital heart defects. J Pediatr. 2008;152: 761-5.
 • Mahle WT, et al. Endorsement of Health and Human Services Recommendation for Pulse Oximetry Screening for Critical Congenital Heart Disease. Pediatrics, 2012; 129:190-2
 • Mahle WT, et al. Role of Pulse Oximetry in Examining Newborns for Congenital Heart Disease: A Scientific Statement From the American Heart Association and American Academy of Pediatrics. Circulation, 2009; 120:447-58.

randombilde
Foreldreinformasjon

Måling av oksygenmetningen i blodet til nyfødte

I føde-barselavdelingen UNN anbefaler vi nå undersøkelse av oksygenmetningen i blodet hos alle nyfødte. Dette er en screeningundersøkelse som gir mulighet for tidlig å diagnostisere noen sjeldne typer hjertefeil og enkelte tilfeller av lungesykdom hos barn som ellers virker friske.

En liten sensor festes til barnets fot med en myk borrelås eller hudvennlig plaster (se bildet). I løpet av et par minutter kan man på et apparat se hva oksygenmetningen i blodet er, uten at man må ta noen blodprøve. Normalt vil metningen være 95 – 100 %. Hvis barnet ditt har lavere metning (forekommer hos ca 1-2 % av alle nyfødte) vil vi vurdere barnet, sjekke metningen på armen og evt. teste barnet ditt igjen 2-3 timer senere. Hvis barnet har vedvarende lav oksygenmetning vil barnelege tilse barnet ditt.

Undersøkelsen er meget enkel og uten plager for barnet ditt. Den tar få minutter og kan i noen tilfeller gi et forvarsel om barnet ditt trenger nærmere undersøkelse. Dette tilbudet er frivillig, men hvis det foreligger hjertefeil eller lungesykdom kan det være av stor betydning at dette oppdages så tidlig som mulig. Derfor anbefaler vi at ditt barn blir undersøkt.

Føde-Barselavdelingen og Nyfødt Intensiv, UNN

Mars 2009