Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

6 Hjerte og sirkulasjon

6.9 Bilyd oppdaget på barsel

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

Vurder klinikk og anamnese

Resp.besvær? Perifere pulser? Type bilyd? Leverstørrelse? Hudfarge? Symptomer på hjertesykdom rapportert?

Foreligger det mistanke om en alvorlig medfødt hjertefeil som ev. er ductusavhengig eller en mer "uskyldig" VSD som gir bilyd uten klinikk? Ved cyanose må man alltid utelukke lungesykdom.

Ved tvil, be overlege/bakvakt vurdere barnet.

Initial utredning (mens barnet fortsatt ev. kan være innlagt barsel)

  • Pre- og postductale SpO2 verdier
  • Blodtrykk på H arm og ett av bena (Coarctatio, avbrutt aortabue?)
  • Ev. rtg. thoraks: Ofte normalt, ikke nødvendig ved asymptomatisk barn
  • Ekkokardiografi: Gjøres som ø-hjelp ved klinikk som tyder på ducusavhengig hjertefeil. Hos helt asymptomatiske barn, vent til neste dag (såfremt familien ikke skal dra hjem fra barsel og har reisevei) og gjør ekko cor dersom fortsatt bilyd.

Nøktern informasjon til foreldre. Ved ev. påvist hjertefeil ta kopi fra bok om medfødte hjertefeil og gi til foreldrene når de informeres.