Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

6 Hjerte og sirkulasjon

6.3 Pressorer og vasoaktive medikamenter

Skriftlig dosering av ”dryppet” føres på medisinarket. Angi der alltid konsentrasjon på valgte løsning. Sjekk at valgte konsentrasjon er hensiktsmessig opp mot ev. behov for væskerestriksjon, dosering etc. Dosejusteringer (mikrogram/kg/min) gjøres på observasjonsarket og signeres som ved justering av respirator.

Dopamin

Standardkonsentrasjoner i sprøytepumpeprofil: 1 mg/ml eller 2 mg/ml

”Vanlig” dosering 5-10 mikrogram/kg/min. Ved ”behov” > 10-15 mikrogram/kg/min vurder tillegg dobutamin.

  • Lav dose: 1-5 mikrogram/kg/min. Virker på D- og β-reseptorer.
  • Moderat dose: 5-10 mikrogram/kg/min. Virker på α- og β1- og β2-reseptorer
  • Høy dose: 10-20 mikrogram/kg/min. Virker mest α -reseptorer (vasokonstriksjon)

NB. Dopamin bør gis i sentral vene. Kan initialt gis i perifer vene, men obs. vasokonstriksjon!

Dobutamin

Standardkonsentrasjoner i sprøytepumpeprofil: 1 mg/ml eller 2 mg/ml
”Vanlig” dosering 5-15(20) mikrogram/kg/min.
Virker mest på β1-reseptorer. Øker cardiac output, men gir mindre vasokonstriksjon og har mindre blodtrykkstigende virkning enn dopamin.

Adrenalin

Standardkonsentrasjoner i sprøytepumpeprofil: 20 µg/ml, 40 µg/ml eller 100 µg/ml
Valg av konsentrasjon på dryppet tilpasses behov for dose og vekt.

  • Lav dose: 0,05-0,3 mikrogram/kg/min.
  • Høy dose: 0,3-1,0 mikrogram/kg/min. Gir oftere laktatstigning og hyperglykemi, sees allerede ved doser fra 0,06 mikrogram/kg/min.

Noradrenalin

Standardkonsentrasjoner i sprøytepumpeprofil: 50 µg/ml
”Vanlig” dosering 0,1-1,0 mikrogram/kg/min.
Stimulerer fortrinnsvis α 1-, α 2-og β1 reseptorer, har liten effekt på β2-reseptorer. Har kraftig effekt på hjertet (kontraksjon, frekvens, ledningshastighet, metabolisme) og sterk vasokonstringerende effekt. Brukes ved alvorlig hypotensjon og perifer vasodilatasjon som man f.eks ser ved varmt septisk sjokk.

Milrinon

Standardkonsentrasjoner i sprøytepumpeprofil: 100 µg/ml
”Vanlig” dosering: Start med kontinuerlig vedlikeholdsinfusjon 0,30 mikrogram/kg/min. Kan økes til 0,50 og ev. 0,75 mikrogram/kg/min. Lavest dose hos premature. Enkelte steder anbefales ladningsdose, men det kan gi betydelig BT fall og takykardi, og vi anbefaler ikke det.

Vasopressin (Empressin® Amomed Pharma GmbH inj. Væske 40E/2 ml)

Standardkonsentrasjon (ennå ikke i sprøytepumpeprofil): 0,1 U/ml (blandes i NaCl 9 mg/ml). Dosering: 0,01-0,04 U/kg/time (helst sentral tilgang)
Effekt på V1 (kar) og V2 (nyrer) reseptor. Gir økt kartonus, vasokonstriksjon og økt sirkulerende blodvolum. Gir økt frisettelse av kortison. OBS perifer sirkulasjon (sjekk fingre og tær).

Levosimendan (Simdax®)

IKKE rutinepreparat, ikke programmert i sprøytepumpeprofil
Start med vedlikeholdsdose: 0,05 - 0,2 mikrogram/kg/min (ikke metningsdose). «Calsium sentizerer», noe lik effekt som milrinon, og disse skal ikke brukes samtidig. Brukes av og til hos spedbarn med uttalt hjertesvikt (som ledd i operativ behandling av komplekse hjertefeil). Obs hypokalemi, leverfunksjon, nyrefunksjon, hemoglobin.